מערכת הבריאות מעודדת הנקת תינוקות
לאימהות מניקות יש זכויות בנושא הנקה סביב הלידה ובמקום העבודה
ראו הנקה והאכלת התינוק באתר משרד הבריאות


מערכת הבריאות מעודדת הנקת תינוקות ומכאן שלאימהות מניקות יש זכויות בנושא הנקה סביב הלידה ובמקום העבודה.

הדרכות בנושא הנקה

 • כל יולדת זכאית להדרכה בנושא הנקה פעם ביום, בכל אחד מימי האשפוז במחלקת היולדות.
 • לאחר השחרור מבית החולים ניתן לקבל הדרכה ותמיכה בנושא ההנקה בתחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב).
 • למידע נוסף ראו הדרכות בנושא הנקה.

זכויות במקומות העבודה

שעת הנקה (שעת הורות)

 • עובדת המועסקת במשרה מלאה או לפחות 174 שעות בחודש, זכאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום ללא ניכוי מהשכר, במשך 4 חודשים מתום החופשת לידה.
 • הזכאות אינה מותנית בהנקה בפועל, והיא מוענקת גם לנשים שלאחר חופשת הלידה החלו לעבוד במקום עבודה חדש.
 • ניתן לחלוק אותה עם בן/בת הזוג.
 • למידע נוסף ראו שעת הורות (שעת הנקה).

תמיכה בנשים מניקות במערכת הממשלתית

 • משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה פועלים לעודד מקומות עבודה המאפשרים לעובדות שילדו להמשיך בהנקה לאחר חזרתן לעבודה.
 • בהתאם לפסקה 33.37 לתקשי"ר, במבנה ששוכנים בו משרד ממשלתי או יחידת סמך הפועלת במשרד ממשלתי, יוקצה חדר, אחד או יותר, לאמהות מיניקות לשם שאיבת חלב (מלבד במקרים חריגים שבהם אין אפשרות פיזית להקצות חדר זה).
 • בחדר יהיו לפחות הפריטים הבאים:
  • מקום נוח לישיבה עבור מספר עובדות, עם שולחן וכיסא.
  • שקע חשמלי.
  • מקרר קטן לאחסון החלב לאחר השאיבה.
 • בקרבת החדר יהיו אמצעים לשטיפת ידיים (סבון, מים זורמים וכו').
 • המשרד יעמיד לרשות העובדת חומרי הסברה של משרד הבריאות בנושא העקרונות לשאיבת חלב אם ולאחסונו.
 • במהלך יום העבודה יש לאפשר לעובדת הפסקות, על-פי הצורך, לשם שאיבת חלב. סך כל ההפסקות לצורך זה לא יעלה על שעה ביום (הפסקות אלה אינן קשורות לקיצור יום העבודה להורים העובדים בשירות המדינה, ואין לשלול מעובדת המשתמשת בחדר לצורך שאיבת חלב את זכאותה ליום עבודה מקוצר).
 • למידע נוסף, ראו מקום עבודה מעודד הנקה באתר משרד הבריאות.

חשיפה לחומרים מסוכנים

זכויות במוסדות להשכלה גבוהה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל