אגף המכס והמע"מ מאפשר לחיילי מילואים שביצעו שמ"פ לדחות את מועד הגשת דו"ח מע"מ תקופתי
ההקלות ניתנות למי שנוהג להגיש את הדו"חות במועדם


אגף המכס והמע"מ במשרד האוצר מאפשר דחייה במועד הגשת דו"ח מע"מ תקופתי ל-30 יום מתאריך השחרור, לחיילי מילואים המבצעים שמ"פ בתקופת מועד הגשת הדו"ח ועונים על תנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • זכאי להקלות חייל מילואים העונה על שני התנאים הבאים:
  1. הוא אחד מאלה:
   • עוסק יחיד.
   • נמצא בשותפות של עד 3 אנשים.
   • עובד בחברה משפחתית.
  2. ביצע שמ"פ במשך 7 ימים לפחות, לרבות בתאריכים 17-13 לחודש.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים