אגף המכס והמע"מ מאפשר לחיילי מילואים שביצעו שמ"פ לפרוס את תשלום דו"ח מע"מ תקופתי
ניתן לפרוס את התשלומים עד ל-12 תשלומים
ההקלות ניתנות למי שנוהג להגיש את הדו"חות במועדם


אגף המכס והמע"מ במשרד האוצר מאפשר פריסת תשלום דו"ח מע"מ תקופתי עד ל-12 תשלומים לחיילי מילואים המבצעים שמ"פ בתקופת מועד הגשת הדו"ח ועונים על תנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • זכאי להקלות חייל מילואים העונה על שני התנאים הבאים:
  1. הוא אחד מאלה:
   • עוסק יחיד.
   • נמצא בשותפות של עד 3 אנשים.
   • עובד בחברה משפחתית.
  2. ביצע שמ"פ במשך 15 ימים רצופים לפחות בחודש שלגביו מתבקשת פריסת החוב.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים