סטודנטים הניגשים למבחן המתא”ם זכאים לדחיית שירות מילואים (על-ידי ולת"ם) בטווח של עד 3 חודשים לפני מועד הבחינה
למידע נוסף ראו בפורטל המילואים של צה"ל

תקציר

סטודנט שנרשם למבחן מתא"ם (בחינת קבלה ללימודי תואר מתקדם בפסיכולוגיה), וקיבל צו מילואים לתאריכים בטווח של עד שלושה חודשים לפני מועד הבחינה, זכאי להגיש בקשה לדחיית שירות המילואים לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).

מי זכאי?

 • סטודנט שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:
  • נרשם למבחן מתא"ם.
  • זומן לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) בטווח של עד שלושה חודשים לפני מועד מבחן המתא"ם.
  • זומן לשמ"פ של 6 ימים ומעלה. סטודנט שזומן לתקופה קצרה יותר נדרש לפנות ישירות למשרד הקישור ביחידתו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לוולת"ם באמצעות טופס בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל – מסיבות לימודים.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • העתק מצו הקריאה לשירות המילואים.
  • חותמת מוסד הלימוד על הבקשה.
  • חתימת מזכירות מוסד הלימוד על הבקשה.
  • אישור סוג לימודים.
  • מכתב המנמק את הסיבות לבקשת הדחייה.
  • אישור הרשמה למבחן מתא"ם.
  • אישור הרשמה לקורס הכנה למבחן מתא"ם, לרשומים לקורס הכנה.
 • את הבקשה יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים. בקשה שתוגש באיחור תדחה.
 • את טופס הבקשה והטפסים הנלווים יש לשלוח לכתובת: יחידת ד"צ 03000 - מדור ולת"ם, צה"ל.
 • מומלץ לוודא את קבלת הבקשה והמסמכים בולת"ם באמצעות מוקד המילואים 1111.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות