סטודנט שנקרא לשירות מילואים בתקופת הלימודים יכול לפנות לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) ולבקש לדחות את השירות
את הבקשה לוועדה יכול להגיש הסטודנט בעצמו או באמצעות מוסד הלימוד
את הבקשה צריך להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ)
מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימוד כדי לקבל פרטים נוספים וסיוע בהגשת הבקשה
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

סטודנט שקיבל צו לשירות מילואים בתקופת הלימודים (אוקטובר-יולי), יכול להגיש בקשה לדחיית השירות.

 • את הבקשה יש להגיש לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) עד 30 ימים לפני מועד השירות.

מי זכאי?

 • סטודנט שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. לומד באחד מסוגי הלימודים הבאים:
   • תואר ראשון ואם התואר נלמד באוניברסיטה הפתוחה, יש ללמוד לפחות 3 קורסים בשנת הלימודים הרלוונטית
   • לימודי מכינה קדם-אקדמית
   • הנדסאים/ טכנאים
   • קדם-הנדסאים
   • בחינות הסמכה לרו"ח/ עו"ד/ שמאות מקרקעין/ רבנות/ דיינות
   • קורסים מטעם לשכת התעסוקה (למובטלים) בצירוף אישור מתאים מטעם משרד הכלכלה
   • לימודי רפואת שיניים לתואר דוקטור
   • לימודי רפואה (אם הסטודנט אינו בסמכות חיל הרפואה)
   • מבחן מתא"ם
   • תואר שני (כל פנייה תיבחן לגופה וילקחו בחשבון מועדי בחינות בתקופת הזימון)
  2. הזימון הוא לתקופה של 6 ימים ומעלה. סטודנט שזומן לתקופה קצרה יותר נדרש צריך להגיש בקשה לשינוי זימון באמצעות טופס 58.
  3. על הנימוקים לבקשה להיות קשורים ישירות ללימודים (ולא מסיבות רפואיות או אישיות) כמו למשל: תקופת בחינות, תוכנית לימודים, לימודי קיץ.
שימו לב
 • בקשות של סטודנטים שלומדים לתואר שלישי, לבגרויות, פסיכומטרי או לימודי תעודה - לא מטופלות על ידי ועדת ולת"ם ויש להפנות בקשות אלו ליחידה, באמצעות מוקד השירות למשרתי המילואים.
 • חיילים במקצוע רופא או פרמדיק צריכים להגיש בקשה לוולת"ם דרך מפקדת קצין הרפואה הראשי בדוא"ל: .

מגבלה על הגשת בקשות לוולת"ם

 • סטודנט זכאי לקבל עד 2 תשובות חיוביות בשנת לימודים אחת. לאחר שהתקבלו בחיוב 2 בקשות באותה השנה, הסטודנט לא יוכל להגיש בקשות נוספות.
 • אם בקשות קודמות נדחו, ניתן להגיש בקשות נוספות עד למקסימום של 2 בקשות שייענו בחיוב.
 • אם לא מומשה החלטת הוולת"ם מסיבות שלא תלויות בסטודנט (כמו ביטול הצו באופן יזום ע"י היחידה), ניתן להגיש בקשות נוספות עד למקסימום של 2 בקשות שייענו בחיוב.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים. הוועדה רשאית לדון בבקשות שהוגשו פחות מ-30 ימים לפני מועד השמ"פ, לפי שיקול דעת ראש עתכ"א מילואים.
 • ניתן להגיש בקשת ולת"ם החל מ-24 שעות לאחר אישור הצו באתר.
 • יש לפנות לוולת"ם באמצעות טופס בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל – מסיבות לימודים.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • העתק מצו הקריאה לשירות המילואים.
  • אישור לימודים בתוקף מהחודש האחרון שמפרט את חוג הלימוד ושנת הלימוד, וכולל את חותמת מוסד הלימודים.
  • מכתב שמנמק את הסיבות לבקשת הדחייה.
  • מומלץ לצרף גם העתק של מערכת השעות ולוח הבחינות.
 • ניתן לפנות לוולת"ם באופן עצמאי או באמצעות משרד דיקן הסטודנטים במוסד הלימוד.
 • את טופס הבקשה והמסמכים ניתן להגיש באופן ממוחשב באזור האישי באתר המילואים של צה״ל.
 • ניתן לוודא שהבקשה והמסמכים התקבלו מול מוקד המילואים, 24 שעות לאחר שליחת הבקשה:
  • בטלפון 1111 (שלוחה 4), בימים א-ה בין השעות 08:15 עד 18:00.
  • בדוא"ל: .

מעקב אחר הבקשה וקבלת תשובה

 • ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה באזור האישי.
 • בנוסף, ניתן להתקשר למוקד המילואים ביום הדיון בוועדה לאחר השעה 13:00 בטלפון 1111.

ייצוג בוועדה

 • הסטודנט זכאי לייצג את עצמו.
 • נציגים מטעם היחידה יכולים להציג את עמדתם בפני הוועדה.
 • הייצוג בוועדה הוא טלפוני בלבד (הן לסטודנט והן לנציגים מטעם היחידה).
 • בקשות לייצוג במהלך הוועדה יש להעביר מראש על-ידי פנייה יזומה למוקד ולת"ם בדוא"ל .

החלטת הוועדה וערעור

 • ניתן לברר את החלטת הוועדה באזור האישי.
 • בנוסף, ניתן להתקשר למוקד המילואים ביום דיון הוועדה לאחר השעה 13:00 בטלפון 1111.
 • על החלטת הוועדה יכולים לערער גם הפונה וגם היחידה.
 • את הערעור יש להגיש בכתב, עד 7 ימים מיום הדיון בוועדה (כולל). בקשה שתוגש באיחור תידחה.
 • יש לצרף מכתב מנומק המסביר את הצורך בערעור על ההחלטה. אין צורך בטפסים מיוחדים.
 • החלטת ועדת הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

חשוב לדעת

 • סטודנט שחייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידה על היותו סטודנט (חוג לימוד, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת) בצירוף אישור רשמי על הלימודים כדי שיהיה ניתן לסייע לו בתכנון הקריאה לשירות מילואים פעיל (שמ"פ).
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימוד כדי לקבל פרטים נוספים וסיוע בהגשת הבקשה.
 • היחידה חייבת לפעול בהתאם להחלטת הוועדה. עם זאת, צו הקריאה שברשות החייל תקף עד לקבלת צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות