בעקבות מלחמת חרבות ברזל קבע בנק ישראל הקלות לכלל לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי (לקוחות במעגל שני)
ההטבות כוללות דחייה בתשלומים על הלוואות ומשכנתאות
בנוסף למתווה זה קבע בנק ישראל הקלות מיוחדות ללקוחות שמתגוררים בדרום או פונו מבתיהם או משרתים במילואים וכן לבני משפחותיהם של ההרוגים, החטופים או הנעדרים
למידע רשמי ראו אתר בנק ישראל


שימו לב
 • המידע בדף זה מתייחס להקלות לכלל משקי הבית והעסקים.
 • ללקוחות מהדרום, לקוחות שפונו מבתיהם, משרתי מילואים ובני משפחה מקרבה ראשונה של הרוגי המלחמה, של החטופים או של הנעדרים זכאים להטבות נוספות או תנאים טובים יותר. למידע נוסף לחצו כאן.

על מנת להקל על לקוחות הבנקים להתמודד על ההשפעות של מלחמת "חרבות ברזל", גיבש הפיקוח על הבנקים מתווה שמטרתו להקל על נטל האשראי והעמלות למשקי הבית והעסקים.

 • המתווה כולל הקלות והטבות לכלל לקוחות הבנקים ולקוחות חברות כרטיסי האשראי.
 • המתווה כולל את ההטבות הבאות:
  • דחייה של תשלומי המשכנתא
  • דחייה של תשלומים עבור הלוואות צרכניות ועבור הלוואות עסקיות (אשראי עסקי).
אזהרה
 • דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה.
 • לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.


מי זכאי?

 • ההטבות ניתנות לכלל לקוחות הבנקים ולקוחות חברות כרטיסי האשראי.

הקלות ללקוחות הבנקים

שימו לב
 • המתווה לא יחול על לווה שנמצא בהליך משפטי.
 • לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה - תתאפשר לו דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור, ועד 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה, לפי המוקדם מביניהם.

דחיית תשלומי משכנתא

 • ההקלה במשכנתאות תינתן ביחס לדירה ראשונה ולמשפרי דיור בלבד.
 • בשלב ראשון ניתנת דחייה של 3 חודשים בתשלום המשכנתאות. לאחר 3 חודשים תיבחן הארכה נוספת.
 • התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תהיה גבוהה יותר משיעור הריבית שנקבע בחוזה ההלוואה.
 • התשלומים שנדחו יתווספו בסוף תקופת המשכנתא.
 • הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.
דוגמה
 • לקוח נטל משכנתא שההחזר החודשי שלה הוא 5,000 ₪. יתרת התקופה לפירעון היא 20 שנה.
 • על-פי המתווה, הלקוח יכול לבקש דחייה של 3 התשלומים הקרובים (בסך 15,000 ₪).
 • על-פי האפשרות להוספת התשלומים בסוף התקופה - כעבור 3 חודשים ימשיך הלקוח לשלם את המשכנתא כסדרה ו-3 התשלומים שנדחו (5,000 ₪ כל תשלום) יתווספו בסוף תקופת המשכנתא (בעוד 20 שנה).

דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות שהן בסכום של עד 100,000 ₪.
 • הדחייה היא לתקופה של 3 חודשים. לאחר 3 חודשים תיבחן הארכה נוספת.
 • דחייה תינתן רק עבור הלוואות שסכומן הוא עד 100,000.
 • שיעור הריבית בגין התשלומים הנדחים יהיה לכל היותר שיעור הריבית שנקבע בחוזה ההלוואה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • התשלומים הנדחים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.
דוגמה
 • לקוחה נטלה הלוואה בסכום של 150,000 ₪.
 • הלקוחה לא תוכל לדחות את תשלומי ההלוואה, מכיוון שהיא בסכום גבוה מ-100,000 ש"ח
דוגמה
 • לקוח נטל 2 הלוואות מהבנק: אחת בסכום של 80,000 ₪ והשניה בסכום של 50,000 ₪.
 • מכיוון שהסכום המצטבר גבוה מ-100,000 ש"ח, הבנק יכלול במתווה רק את ההלוואה הגבוהה מביניהן, בגובה 80,000 ₪, והלקוח יוכל לדחות את התשלומים בגינה.
 • את התשלומים בגין ההלוואה השנייה, בסכום של 50,000, לא ניתן יהיה לדחות במסגרת המתווה.
דוגמה
 • לקוחה נטלה 2 הלוואות מהבנק: אחת בסכום של 30,000 ₪ והשניה בסכום של 70,000 ₪.
 • הלקוחה תוכל לדחות את התשלומים של 2 ההלוואות, מכיוון ששתיהן ביחד בסכום שאינו עולה על 100,000 ₪.

דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות (אשראי עסקי)

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות בסכום מצטבר עד 2 מיליון ₪.
 • ההקלות יינתנו לעסקים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪ לשנה, לא כולל הלוואות בשיתוף פעולה מסחרי עם צד שלישי.
 • ניתנת דחייה של התשלומים לתקופה של 3 חודשים. לאחר 3 חודשים תיבחן הארכה נוספת.
 • שיעור הריבית בגין התשלומים הנדחים יהיה לכל היותר שיעור הריבית שנקבע בחוזה ההלוואה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • התשלומים הנדחים יתווספו בסוף תקופת הלוואה.

תהליך מימוש הזכות

 • לקוחות המעוניינים בדחיית תשלומים יכולים לפנות לבנק (באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, אפליקציה, מוקד טלפוני או בסניף הבנק) ולהגיש את הבקשה לדחיית תשלומי הלוואה.
 • ניתן להגיש בקשות לדחיית ההלוואות עד לתאריך 31.12.2023.
 • כאשר הדבר אפשרי, הבנק עשוי להחיל חלק מההטבות, ללא פנייה יזומה מצד הלקוח.
אזהרה
 • דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה.
 • לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

הקלות ללקוחות חברות כרטיסי האשראי

 • לווה שנמצא בהליך משפטי ולווה שנמצא בפיגור בתקופה העולה על חודשיים לא יוכל לקבל את ההקלות שבמתווה.

דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות, נושאות ריבית, שהן בסכום של עד 100,000 ₪.
 • הדחייה היא לתקופה של 3 חודשים. לאחר 3 חודשים תיבחן הארכה נוספת.
 • דחייה תינתן רק עבור הלוואות בסכום מצטבר שהוא עד 100,000 ₪.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • התשלומים הנדחים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.

דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות (אשראי עסקי)

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות, נושאות ריבית, שהן בסכום של עד 300,000 ₪.
 • הדחייה היא לתקופה של 3 חודשים. לאחר 3 חודשים תיבחן הארכה נוספת.
 • שיעור הריבית בגין התשלומים הנדחים יהיה לכל היותר שיעור הריבית שנקבע בחוזה ההלוואה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • התשלומים הנדחים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.

תהליך מימוש הזכות

 • לקוחות שמעוניינים בדחיית תשלומים צריכים לפנות לחברת כרטיסי האשראי, ולהגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה.
 • ניתן להגיש בקשות לדחיית ההלוואות עד לתאריך 31.12.2023. במידת הצורך תבחן הארכה של המועד.
 • כאשר הדבר אפשרי, למשל, בתחום העמלות, חברת האשראי עשויה להחיל את הפטור ללא פנייה יזומה מצד הלקוח.
אזהרה
 • דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה.
 • לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

חשוב לדעת

 • חברת כרטיסי אשראי רשאית להודיע על הקפאת המתווה או חלקו, אך לא לגבי לקוחות שהמתווה כבר הוחל לגביהם.
 • המתווה של בנק ישראל מציג את תנאי המינימום. כל בנק וכל חברת אשראי רשאים להרחיב את המתווה לטובת לקוחותיו ולבקשת הלקוחות.
 • במקרה של לקוחות שזכאים להטבות לפי המתווה ובמקביל גם לדחייה של מועדים בהתאם לחוק דחיית מועדים, המאפשר דחייה של תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה בתקופת מלחמת חרבות ברזל - הלקוח יכול לבקש להחיל לגביו את שני ההסדרים או אחד מהם. אם קיימת אי התאמה בין החוק לבין המתווה, הלקוח זכאי להסדר שמיטיב עמו.
ראו גם

גורמים מסייעים


גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים