בעקבות מלחמת חרבות ברזל קבע בנק ישראל הקלות לכלל לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי (לקוחות במעגל שני). ההטבות כוללות דחייה בתשלומים על הלוואות ומשכנתאות
בנוסף למתווה זה קבע בנק ישראל הקלות מיוחדות ללקוחות שמתגוררים בדרום ובגבול הצפון, לקוחות שפונו מבתיהם, משרתים במילואים, מי שנפגעו במסיבת "נובה", במסיבת פסיידאק ובמפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן, וכן לבני משפחותיהם של ההרוגים, החטופים והנעדרים
למידע רשמי ראו אתר בנק ישראל


שימו לב
 • המידע בדף זה מתייחס להקלות לכלל משקי הבית והעסקים.
 • לקוחות מהדרום ומגבול הצפון, לקוחות שפונו מבתיהם, נפגעי מסיבת "נובה", מסיבת פסיידאק ומפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן, משרתי מילואים וכן בני משפחה מקרבה ראשונה של הרוגי המלחמה, של החטופים או של הנעדרים זכאים להטבות נוספות או תנאים טובים יותר. למידע נוסף לחצו כאן.

על מנת להקל על לקוחות הבנקים להתמודד על ההשפעות של מלחמת "חרבות ברזל", גיבש הפיקוח על הבנקים מתווה שמטרתו להקל על נטל האשראי והעמלות למשקי הבית והעסקים.

 • המתווה כולל הקלות והטבות לכלל לקוחות הבנקים ולקוחות חברות כרטיסי האשראי.
 • המתווה כולל את ההטבות הבאות:
  • דחייה של תשלומי המשכנתא
  • דחייה של תשלומים עבור הלוואות צרכניות ועבור הלוואות עסקיות (אשראי עסקי).
אזהרה
 • דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה.
 • לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.


מי זכאי?

 • ההטבות ניתנות לכלל לקוחות הבנקים ולקוחות חברות כרטיסי האשראי.

הקלות ללקוחות הבנקים

שימו לב
 • המתווה לא יחול על לווה שנמצא בהליך משפטי.
 • לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה - תתאפשר לו דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור, ועד 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה, לפי המוקדם מביניהם.

דחיית תשלומי משכנתא

 • ההקלה במשכנתאות תינתן ביחס לדירה ראשונה ולמשפרי דיור בלבד.
 • בשלב ראשון ניתנה דחייה של 3 חודשים בתשלום המשכנתאות. במסגרת השלב הראשון ניתן היה להגיש בקשות עד ה-31.12.2023.
 • החל מה-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד ה-31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מה-01.01.2024.
 • החל מ-01.04.2024 ניתן יהיה לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסף הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
 • התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תהיה גבוהה יותר משיעור הריבית שנקבע בחוזה ההלוואה.
 • פריסת התשלומים תיעשה על-פי אחת האפשרויות הבאות, לפי בחירת הלקוח:
  • הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא.
  • פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתא.
 • הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות.
דוגמה
 • לקוח נטל משכנתא שההחזר החודשי שלה הוא 5,000 ₪. יתרת התקופה לפירעון היא 20 שנה.
 • על-פי המתווה, הלקוח יכול לבקש דחייה של 3 התשלומים הקרובים (בסך 15,000 ₪).
 • על-פי האפשרות להוספת התשלומים בסוף התקופה - כעבור 3 חודשים ימשיך הלקוח לשלם את המשכנתא כסדרה ו-3 התשלומים שנדחו (5,000 ₪ כל תשלום) יתווספו בסוף תקופת המשכנתא (בעוד 20 שנה).

דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות שהן בסכום של עד 100,000 ₪.
 • הדחייה היא לתקופה של 3 חודשים. בשלב הראשון ניתן היה להגיש בקשות עד ה-31.12.2023.
 • החל מה-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד ה-31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מה-01.01.2024.
 • החל מ-01.04.2024 ניתן יהיה לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום עבור ההלוואות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסף הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
 • דחייה תינתן רק עבור הלוואות שסכומן הוא עד 100,000.
 • שיעור הריבית בגין התשלומים הנדחים יהיה לכל היותר שיעור הריבית שנקבע בחוזה ההלוואה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • פריסת התשלומים תיעשה על-פי אחת האפשרויות הבאות, לפי בחירת הלקוח:
  • הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה.
  • פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת ההלוואה.
דוגמה
 • לקוחה נטלה הלוואה בסכום של 150,000 ₪.
 • הלקוחה לא תוכל לדחות את תשלומי ההלוואה, מכיוון שהיא בסכום גבוה מ-100,000 ש"ח
דוגמה
 • לקוח נטל 2 הלוואות מהבנק: אחת בסכום של 80,000 ₪ והשניה בסכום של 50,000 ₪.
 • מכיוון שהסכום המצטבר גבוה מ-100,000 ש"ח, הבנק יכלול במתווה רק את ההלוואה הגבוהה מביניהן, בגובה 80,000 ₪, והלקוח יוכל לדחות את התשלומים בגינה.
 • את התשלומים בגין ההלוואה השנייה, בסכום של 50,000, לא ניתן יהיה לדחות במסגרת המתווה.
דוגמה
 • לקוחה נטלה 2 הלוואות מהבנק: אחת בסכום של 30,000 ₪ והשניה בסכום של 70,000 ₪.
 • הלקוחה תוכל לדחות את התשלומים של 2 ההלוואות, מכיוון ששתיהן ביחד בסכום שאינו עולה על 100,000 ₪.

דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות (אשראי עסקי)

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות בסכום מצטבר עד 2 מיליון ₪.
 • ההקלות יינתנו לעסקים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪ לשנה, לא כולל הלוואות בשיתוף פעולה מסחרי עם צד שלישי.
 • ניתנת דחייה של התשלומים לתקופה של 3 חודשים. בשלב הראשון ניתן היה להגיש בקשות עד ה-31.12.2023.
 • החל מה-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום עבור ההלוואות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד ה-31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מה-01.01.2024.
 • החל מ-01.04.2024 ניתן יהיה לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום עבור ההלוואות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסף הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
 • שיעור הריבית בגין התשלומים הנדחים יהיה לכל היותר שיעור הריבית שנקבע בחוזה ההלוואה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • פריסת התשלומים תיעשה על-פי אחת האפשרויות הבאות, לפי בחירת הלקוח:
  • הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה.
  • פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת ההלוואה.

תהליך מימוש הזכות

 • לקוחות המעוניינים בדחיית תשלומים יכולים לפנות לבנק (באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, אפליקציה, מוקד טלפוני או בסניף הבנק) ולהגיש את הבקשה לדחיית תשלומי הלוואה.
 • ניתן להגיש בקשות לדחיית ההלוואות עד לתאריך 31.12.2023, במסגרת המתווה הראשון.
 • החל מה-01.01.2024 ועד ה-31.03.2024 ניתן להגיש בקשות נוספות לדחייה של 3 חודשים - גם מי שקיבל דחייה במסגרת המתווה הראשון, וגם מי שטרם מימש את הזכאות לדחייה.
 • החל מ-01.04.2024 ועד 30.06.2024 ניתן להגיש בקשות נוספות לדחייה של 3 חודשים.
 • כאשר הדבר אפשרי, הבנק עשוי להחיל חלק מההטבות ללא פנייה יזומה מצד הלקוח.
אזהרה
 • דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה.
 • לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

הקלות ללקוחות חברות כרטיסי האשראי

 • לווה שנמצא בהליך משפטי ולווה שנמצא בפיגור בתקופה העולה על חודשיים לא יוכל לקבל את ההקלות שבמתווה.

דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות, נושאות ריבית, שהן בסכום של עד 100,000 ₪.
 • הדחייה היא לתקופה של 3 חודשים. בשלב הראשון ניתן היה להגיש בקשות עד לתאריך 31.12.2023.
 • החל מה-01.01.2024 ניתן לבקש דחייה של 3 חודשים נוספים של תשלומי ההלוואה:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד ה-31.12.2023 יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים.
 • דחייה תינתן רק עבור הלוואות בסכום מצטבר שהוא עד 100,000 ₪.
 • שיעור הריבית בגין התשלומים הנדחים יהיה לכל היותר שיעור הריבית שנקבע בחוזה ההלוואה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • התשלומים הנדחים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.

דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות (אשראי עסקי)

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות, נושאות ריבית, שהן בסכום של עד 300,000 ₪.
 • הדחייה היא לתקופה של 3 חודשים. בשלב הראשון ניתן היה להגיש בקשות עד לתאריך 31.12.2023.
 • החל מה-01.01.2024 ניתן לבקש דחייה של 3 חודשים נוספים של תשלומי ההלוואה:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד ה-31.12.2023 יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים.
 • שיעור הריבית בגין התשלומים הנדחים יהיה לכל היותר שיעור הריבית שנקבע בחוזה ההלוואה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • התשלומים הנדחים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.

תהליך מימוש הזכות

 • לקוחות שמעוניינים בדחיית תשלומים צריכים לפנות לחברת כרטיסי האשראי, ולהגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה.
 • במסגרת המתווה הראשון ניתן היה להגיש בקשות לדחיית ההלוואות עד לתאריך 31.12.2023.
 • בעקבות הרחבת המתווה ב-3 חודשים, ניתן להגיש בקשות נוספות החל מה-01.01.2024 ועד ל-31.3.2024. חברות האשראי רשאיות להחיל את הרחבת ההקלות לכל המאוחר החל מה-15.01.2024.
 • כאשר הדבר אפשרי, למשל, בתחום העמלות, חברת האשראי עשויה להחיל את הפטור ללא פנייה יזומה מצד הלקוח.
אזהרה
 • דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה.
 • לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

חשוב לדעת

 • חברת כרטיסי אשראי רשאית להודיע על הקפאת המתווה או חלקו, אך לא לגבי לקוחות שהמתווה כבר הוחל לגביהם.
 • המתווה של בנק ישראל מציג את תנאי המינימום. כל בנק וכל חברת אשראי רשאים להרחיב את המתווה לטובת לקוחותיו ולבקשת הלקוחות.
 • במקרה של לקוחות שזכאים להטבות לפי המתווה ובמקביל גם לדחייה של מועדים בהתאם לחוק דחיית מועדים, המאפשר דחייה של תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה בתקופת מלחמת חרבות ברזל - הלקוח יכול לבקש להחיל לגביו את שני ההסדרים או אחד מהם. אם קיימת אי התאמה בין החוק לבין המתווה, הלקוח זכאי להסדר שמיטיב עמו.
ראו גם

גורמים מסייעים


גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים