הקדמה:

כל אדם שנחשף למפגע בטיחותי באתר בנייה או במקום עבודה יכול לדווח על כך לזרוע העבודה או למוסד לבטיחות וגיהות, באחת הדרכים המפורטות בהמשך
דיווח לקו החיים - באתר האינטרנט של המוסד לבטיחות וגיהות או בטלפון *9214
דיווח למינהל הבטיחות בזרוע העבודה - בדואר אלקטרוני או בטלפון 074-7696157
דיווח לפניות הציבור בזרוע העבודה - באמצעות טופס מקוון


כל אדם שנחשף למפגע בטיחותי באתר בנייה או במקום עבודה יכול לדווח על כך לזרוע העבודה או למוסד לבטיחות וגיהות, באחת הדרכים המפורטות בהמשך.

דוגמה
פיגום לא יציב, מנוף מתנדנד, עבודה לא תקינה בגובה, העדר שילוט וגידור, אי שימוש בציוד מגן, ועוד

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם הנחשף למפגע בטיחותי במקום עבודה, או באתר בנייה.

למי ואיך פונים

 • אדם שנחשף למפגע בטיחותי במקום עבודה או באתר בנייה, יכול לדווח על כך לאחד הגורמים המפורטים בהמשך.
 • בכל פניה יש למסור פרטים מפורטים ככל האפשר בהכוונה אל האתר: כתובת מדויקת, שם המבצע, שם הפרויקט המבוצע, שם מנהל העבודה. באתרי בנייה הפרטים אמורים להופיע על השילוט בכניסה לאתר הבנייה.

דיווח ישיר למינהל בטיחות ובריאות תעסוקתית בזרוע העבודה

 • ניתן לפנות למינהל הבטיחות בזרוע העבודה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון מס' 074-7696157, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-08:00.
 • כמו-כן, ניתן לפנות למחוז של זרוע העבודה בהתאם למיקום האתר שבו נצפו ליקויי בטיחות:
  • מחוז חיפה והצפון: חסן שוקרי 5, חיפה. טל': 04-8613717. לפרטי קשר נוספים של פיקוח העבודה במחוז ראו באתר זרוע העבודה.
  • מחוז תל אביב והמרכז: סלמה (דרך שלמה) 53, תל אביב. טל': 03-7347000. לפרטי קשר נוספים של פיקוח העבודה במחוז ראו באתר זרוע העבודה.
  • מחוז ירושלים: יפו 30, ירושלים. טל': 02-6667973. לפרטי קשר נוספים של פיקוח העבודה במחוז ראו באתר זרוע העבודה.
  • מחוז דרום: התקווה 4, באר שבע, ת"ד 575, מיקוד 8414401. טל': 08-6264713.לפרטי קשר נוספים של פיקוח העבודה במחוז ראו באתר זרוע העבודה.

דיווח באמצעות פניות הציבור בזרוע העבודה

 • ניתן לדווח על מפגע בטיחות באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של זרוע העבודה.
 • תחת הכותרת "פרטי הפנייה" יש לבחור בנושא הפנייה "בטיחות ובריאות תעסוקתית" ולמלא את הפרטים.

פניה באמצעות "קו החיים" של המוסד לבטיחות וגיהות

גורמים מסייעים