הקדמה:

דיונים פליליים בבית המשפט לנוער בעניינם של קטינים מתקיימים בדלתיים סגורות
מלבד הקטין, הוריו, עורכי דינו ונציגי התביעה, איש אינו רשאי להיכנס לדיונים ללא רשות בית המשפט
אסור לפרסם החלטה או פסק דין בעניינו של קטין, אלא באישור בית המשפט לנוער
אסור לפרסם בכלי התקשורת את שמו או את תמונתו של קטין שנחשד בביצוע מעשה פלילי


דיונים פליליים בבית המשפט לנוער בעניינם של קטינים מתקיימים בדלתות סגורות.

  • מלבד הקטין, הוריו, עורכי דינו ונציגי התביעה, איש אינו רשאי להיכנס לדיונים ללא רשות בית המשפט.
  • בית המשפט לנוער רשאי להרשות לאדם מסוים, למשל נפגע העבירה, להיות נוכח בשעת הדיון.
  • לא ניתן לפרסם את שמו או את תמונתו של קטין שנחשד בביצוע מעשה פלילי בתקשורת, אלא באישור בית המשפט.
  • אסור לפרסם החלטה או פסק דין בעניינו של קטין, אלא באישור בית המשפט לנוער.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • בית המשפט לנוער יקיים את הדיון בעניינו של קטין בדלתיים סגורות באופן אוטומטי.
  • החלטות ופסקי דין של בית המשפט לנוער אינם מפורסמים.
  • אם זכותו של הקטין לסודיות וחיסיון הופרה, יש להיוועץ עם עורך דין ולפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט.

חשוב לדעת

  • בית המשפט לנוער רשאי להורות כי נאשם שהוא קטין לא יהיה נוכח בשלב משלבי הדיון, אם טובתו דורשת זאת והוא מיוצג על ידי סניגור.
  • בית המשפט לנוער רשאי להמנע מלהזמין את ההורה לדיון ולאסור על נוכחותו, במקרים מיוחדים. לפרטים נוספים, ראו נוכחות הורה או קרוב אחר בדיון במעצרו של קטין.
  • הליכים אזרחים בבית המשפט לנוער מתנהלים אף הם בדלתיים סגורות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת"ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים