הקדמה:

לקטין יש זכות שהוריו או קרוב משפחה אחר יהיו נוכחים בדיון בבית המשפט בעניין הארכת מעצרו
במקרים מסויימים ניתן שלא לזמן הורה או קרוב משפחה אחר של הקטין לדיון במעצרו
אם ההורה של הקטין או קרוב אחר לא הגיעו לדיון בהארכת מעצרו של הקטין, רשאי בית המשפט להאריך את המעצר לתקופה של עד 24 שעות, ולקיים דיון נוסף בהארכתו לאחר שההורה או הקרוב יוזמנו לדיון בהמשך המעצר


לקטין יש זכות שהוריו או קרוב משפחה אחר יהיו נוכחים בבית המשפט בעת הדיון בהארכת מעצרו.

 • חובה על החוקר או התובע לזמן את הורה הקטין לדיון בבית המשפט בעניין הארכת מעצרו של הקטין.
 • אם לא ניתן לאתר את ההורה במאמץ סביר, יש לזמן קרוב משפחה אחר.
 • אם ההורה של הקטין או קרוב אחר לא הגיעו לדיון בהארכת מעצרו של הקטין, יכול בית המשפט להאריך את מעצרו של הקטין במקסימום 24 שעות, ולקיים דיון נוסף בהארכת מעצרו של הקטין לאחר שהורהו של הקטין או קרוב אחר יוזמנו להמשך הדיון.

מקרים בהם ניתן לקיים דיון בפני שופט בעניין הארכת מעצרו של קטין, ללא נוכחות הורה או קרוב אחר

 • בהתקיים אחד מהמקרים הבאים, אפשר לקיים דיון בהארכת המעצר של קטין, מבלי להודיע על כך להוריו או לקרוב אחר:
  • הקטין הביע את התנגדותו להזמנת ההורה או קרוב אחר ונימק את התנגדותו בנימוק סביר.
 • החוקר או התובע סבורים שנוכחות ההורה או קרוב משפחה אחר בדיון עלולים לגרום לאחד מהמצבים הבאים:
  • פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.
  • סיכול המטרה שלשמה הוא נעצר.
  • פגיעה בביטחון המדינה.
 • החלטה שלא להודיע להורה או קרוב אחר על דיון במעצרו של הקטין תובא לאישור בית המשפט בעת הדיון במעצר.

מי זכאי?

 • קטין (מי שגילו בין 12-18 שנים) עצור.

תהליך מימוש הזכות

 • החוקר או התובע יודיעו להורה או לקרוב אחר על הדיון בבית המשפט בעניין מעצרו של הקטין ויזמנו אותם.
 • אם הורה של הקטין או קרוב אחר לא הגיע לדיון בהארכת מעצרו של הקטין, למרות שהוזמן לדיון או כי לא אותר במאמצים סבירים, יכול בית המשפט לנקוט כל אחד מהצעדים הבאים:
  • בית המשפט רשאי להורות על הארכת מעצרו של הקטין ב-24 שעות, אם לדעתו קיימת עילה למעצרו.
  • בית המשפט יזמין את הורהו של הקטין או קרוב אחר לדיון נוסף בהמשך המעצר.
  • אם בית המשפט סבר כי הורהו של הקטין או קרוב אחר לא יגיעו גם לדיון ההמשך במעצר, רשאי בית המשפט לזמן עובד סוציאלי או קצין מבחן שיהיה נוכח בדיון ההמשך לגבי המעצר.
  • אם בדיון הנוסף לגבי המשך המעצר לא הגיעו אף אחד מהמוזמנים, למרות שהוזמנו כדין, רשאי בית המשפט לדון בהמשך המעצר של הקטין גם בלא נוכחותם.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת"ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות