ישנם סוגי דיונים בהוצאה לפועל אשר ניתן לקיים באמצעות וידאו קונפרנס (היוועדות חזותית)
קיימת חובה לקבל הסכמה בכתב של החייב לקיום הדיון באמצעות וידאו קונפרנס


ישנם סוגי דיונים בהוצאה לפועל אשר ניתן לקיים באמצעות וידאו קונפרנס (היוועדות חזותית).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • כדי שניתן יהיה לקיים דיון באמצעות וידאו קונפרנס על רשם ההוצאה לפועל להסביר לחייב בתחילת הדיון את משמעות קיום הדיון בוידאו קונפרנס וכי החייב רשאי לסרב.
  • רק אם החייב התן את הסכמתו בכתב לקיום הדיון בוידאו קונפרנס והרשם שוכנע כי החייב מבין את משמעות הסכמתו, ניתן לקיים את הדיון בדרך זו.

שלבי ההליך

  • דיון בוידאו קונפרנס יתקיים כאשר רשם ההוצאה לפועל והחייב נמצאים בשתי לשכות הוצאה לפועל שונות.
  • החייב יוכל, בלשכת ההוצאה לפועל שבה הוא נמצא, לשמוע ולראות, באמצעות מסך, את הנעשה במהלך הדיון בלשכת ההוצאה לפועל שבה נמצא רשם ההוצאה לפועל.
  • רשם ההוצאה לפועל יראה וישמע את החייב וסביבתו במהלך הדיון.
  • עורך הדין של החייב, הזוכה ועורך דינו של הזוכה יוכלו אף הם להשתתף בהיוועדות החזותית, מלשכת ההוצאה לפועל בה נמצא החייב או מלשכת ההוצאה לפועל בה נמצא רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

  • לחייב יש זכות לקיים שיחה חסויה עם עורך דינו לפני הדיון ובמהלכו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים