הקדמה:

הזכאות לסיוע בשכר דירה מותנית בכך שהדירה המושכרת עונה על התנאים שיפורטו בדף זה
לשם קבלת הסיוע יש להוציא תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

קבלת סיוע בשכר דירה מותנית בכך שהדירה המושכרת לזכאים לסיוע עונה על כל התנאים הבאים:

 • הדירה נמצאת בישוב שכר דירה (יישובים "גדולים", ויישובים "קטנים" שהסיוע בהם נמוך יותר).
 • הדירה אינה מושכרת מקרובים של מבקשי הסיוע שהם:
  • בני זוגם או הידועים בציבור של מבקשי הסיוע.
  • בני זוגם לשעבר או הידועים בציבור לשעבר של מבקשי הסיוע.
  • הוריהם (אב/אם ובני זוגם) של מבקשי הסיוע.
  • ילדיהם (בן/בת) ובני זוגם (חתן/כלה) של מבקשי הסיוע.
  • אחיהם ואחיותיהם של מבקשי הסיוע.
 • עם זאת, מי ששכרו דירה מאח או מאחות והחלו לקבל עבורה סיוע בשכר דירה לפני ינואר 2014, יוכלו להמשיך לקבל את הסיוע אם הם עדיין שוכרים את אותה דירה (ברציפות).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים