הקדמה:

הזכאות לסיוע בשכר דירה מותנית בכך שהדירה המושכרת עונה על התנאים שיפורטו בערך זה
לשם קבלת הסיוע יש להוציא תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

קבלת סיוע בשכר דירה מותנית בכך שהדירה המושכרת לזכאים לסיוע עונה על כל התנאים הבאים:

 • הדירה נמצאת בישוב שכר דירה, פרט לשוכרים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות, הזכאים לממש את הסיוע בכל ישוב שהוא:
 • הדירה אינה מושכרת (החל מפברואר 2014) מבני זוג, ידועים בציבור, בני זוג לשעבר או ידועים בציבור לשעבר, של מבקשי הסיוע.
 • הדירה אינה מושכרת (החל מפברואר 2014) מקרובי וקרובות משפחה של מבקשי הסיוע או של בני הזוג של מבקשי הסיוע (לרבות ידועים בציבור), שהם:
  • ילדים ובני זוגם
  • הורים וסבים ובני זוגם
  • נכדים ובני זוגם
  • אחים, בני זוגם וילדיהם
  • אחים של ההורים (דודים) וילדיהם
 • למי שהחלו במימוש הסיוע בפועל עד חודש ינואר 2014 (כולל), ועדיין שוכרים את אותה דירה, התנאי הוא שהדירה אינה מושכרת מקרובי וקרובות משפחה של מבקשי הסיוע שהם:
 • הניסוח הוא בלשון זכר מטעמי נוחות, אך המידע מתייחס, בהתאם, גם לקרובות משפחה (בנות זוג, ידועות בציבור, אמהות, סבתות, אחיות, דודות, בנות ונכדות).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים