הזכאות לסיוע בשכר דירה מותנית בכך שהדירה המושכרת עונה על התנאים שיפורטו בדף זה
לשם קבלת הסיוע יש להוציא תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

קבלת סיוע בשכר דירה מותנית בכך שהדירה המושכרת לזכאים לסיוע עונה על כל התנאים הבאים:

 • הדירה נמצאת ביישוב שניתן לקבל בו סיוע בשכר דירה.
 • מדובר על דירה או חלק מדירה במבנה קבע או חדר בבית מלון.
 • במקרה של שכירת מבנה זמני (כגון קרוואן) יש להציג היתר בנייה כדין.
 • הדירה לא מושכרת מקרובים של מבקשי הסיוע שהם:
  • בני זוגם או הידועים בציבור של מבקשי הסיוע.
  • בני זוגם לשעבר או הידועים בציבור לשעבר של מבקשי הסיוע.
  • הוריהם (אב/אם ובני זוגם) של מבקשי הסיוע.
  • ילדיהם (בן/בת) ובני זוגם (חתן/כלה) של מבקשי הסיוע.
  • אחיהם ואחיותיהם של מבקשי הסיוע.
 • עם זאת, מי ששכרו דירה מאח או מאחות והחלו לקבל עבורה סיוע בשכר דירה לפני ינואר 2014, יוכלו להמשיך לקבל את הסיוע אם הם עדיין שוכרים את אותה דירה (ברציפות).


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים