הקדמה:

כלל תושבי ישראל חייבים בתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי, למעט במקרים מסוימים
בחלק מהמקרים, הפטור מתשלום ניתן לתקופה מוגבלת
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ככלל, כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי.

מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי?

תהליך מימוש הזכות

  • על מנת לקבל פטור מביטוח לאומי, במקרה שהפטור אינו ניתן באופן אוטומטי, יש לדווח לסניף הביטוח הלאומי במקום המגורים על העיסוק וההכנסות בטופס דין וחשבון רב שנתי (טופס 6101).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים