הקדמה:

כלל תושבי ישראל חייבים בתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי, למעט במקרים מסוימים
בחלק מהמקרים, הפטור מתשלום ניתן לתקופה מוגבלת
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

ככלל, כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי.

מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי?

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים