הקדמה:

תלמידי ישיבה מחוייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעצמם, בסך כולל של 128 ש"ח (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי

תלמידי ישיבה משלמים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באופן עצמאי.

  • שיעור דמי הביטוח הלאומי לתלמיד ישיבה הוא 24 ש"ח (נכון לשנת 2021).
  • התשלום המינימלי לביטוח בריאות הוא בסך 104 ש"ח (נכון לשנת 2021).
  • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לתלמיד ישיבה: 128 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2021).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

חקיקה ונהלים