תלמידי ישיבה מחוייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעצמם, בסך כולל של 139 ₪ (נכון לשנת 2023)
למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי

תלמידי ישיבה משלמים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באופן עצמאי.

  • שיעור דמי הביטוח הלאומי לתלמיד ישיבה הוא 27 ₪ (נכון לשנת 2023).
  • התשלום המינימלי לביטוח בריאות הוא בסך 112 ₪ (נכון לשנת 2023).
  • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לתלמיד ישיבה: 139 ₪ לחודש (נכון לשנת 2023).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים