תלמידי ישיבה מחוייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעצמם, בסך כולל של 145 ₪ (נכון לשנת 2024)
למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי

תלמידי ישיבה משלמים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באופן עצמאי.

  • שיעור דמי הביטוח הלאומי לתלמיד ישיבה הוא 29 ₪ (נכון לשנת 2024).
  • התשלום המינימלי לביטוח בריאות הוא בסך 116 ₪ (נכון לשנת 2024).
  • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לתלמיד ישיבה: 145 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים