הקדמה:

תלמידי ישיבה מחוייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעצמם, בסך כולל של 130 ₪ (נכון לשנת 2022)
למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי

תלמידי ישיבה משלמים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באופן עצמאי.

  • שיעור דמי הביטוח הלאומי לתלמיד ישיבה הוא 24 ₪ (נכון לשנת 2022).
  • התשלום המינימלי לביטוח בריאות הוא בסך 106 ₪ (נכון לשנת 2022).
  • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לתלמיד ישיבה: 130 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

חקיקה ונהלים