דמי ביטוח (פרמיה) הנם הסכום אותו משלם המבוטח לחברת הביטוח, באופן קבוע
מבוטח שאינו משלם את דמי הביטוח מסתכן בביטול הפוליסה ביוזמת חברת הביטוח

התשלום החודשי אותו משלם מבוטח לחברת ביטוח, עבור התחייבותה לשלם תגמולי ביטוח (ישירות למבוטח או לגורם אחר) בקרות מקרה ביטוח- מכונה "פרמיה".

  • הפרמיה נקבעת בהתאם לסוג הביטוח (רכוש, חיים, בריאות וכו') וסכומה מושפע משני נתונים עיקריים: היקף הכיסוי הביטוחי ורמת הסיכון להתרחשות מקרה ביטוח.
דוגמה
  • בביטוח סיעודי פרטי סכום הפרמיה נקבע לפי גיל המבוטח בעת ההצטרפות ונשאר קבוע.
  • בביטוח סיעודי של קופות החולים הפרמיה נמוכה יותר, אך עולה עם הגיל. מבוטחים עד גיל 19-18 (תלוי בקופה), פטורים מתשלום פרמיה.
  • בביטוח רפואי פרטי-אישי, מבוטח צעיר, לא מעשן וללא מחלות רקע, ישלם פרמיה נמוכה יותר ממבוטח מבוגר, מעשן שסובל ממחלות רקע.
  • בביטוח רכב, מבוטח שהפעיל את הביטוח בעקבות מספר תאונות דרכים, ישלם פרמיה גבוהה יותר ממבוטח שלא הפעיל את הביטוח בעבר.
  • בביטוח דירה, מבוטח בעל דירת קרקע שלא מותקנים בה סורגים, ישלם פרמיה גבוהה יותר ממבוטח בעל דירת קרקע מסורגת.
  • סכום הפרמיה יכול להיות קבוע למשך כל תקופת הביטוח ויכול להשתנות, בהתאם לתנאים של פוליסת הביטוח (החוזה שבין חברת הביטוח למבוטח), כאשר במקרים מסוימים נדרשת הסכמה מפורשת של המבוטח לשינוי סכום הפרמיה.
  • אי-תשלום הפרמיה באופן רציף ובמועד, עלול להביא לביטול פוליסת הביטוח וכן לאי-קבלת תגמולי ביטוח, בקרות מקרה ביטוח. למידע נוסף ראו: ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים