תינוקות, ילדים ובני נוער שצורפו לביטוח הסיעודי של קופת החולים, פטורים מתשלום דמי ביטוח (פרמיה)
בחלק מקופות החולים על ההורה להגיש בקשה לצרף את הילד לביטוח הסיעודי
חלק מקופות החולים מצרפות לביטוח הסיעודי תינוקות עד גיל 12 חודשים באופן אוטומטי
מומלץ לפנות לקופת החולים ולברר אם קיים ביטוח סיעודי עבור הילד
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות


תינוקות, ילדים ובני נוער (עד גיל 19-18, תלוי בקופת החולים) פטורים מתשלום דמי ביטוח (פרמיה) עבור הביטוח הסיעודי שמציעה קופת החולים למבוטחיה.

שימו לב
 • דף זה עוסק בזכאות לפטור מתשלום דמי הביטוח הסיעודי למבוטחי קופות החולים עד גיל 19-18 (תלוי בקופה).
 • למידע על תנאי הביטוח הסיעודי, הכיסויים, אפשרויות הרחבה, מעבר בין קופות, תגמולי הביטוח ועוד ראו כאן.

מי זכאי?

 • כל מבוטח בקופת חולים מגיל לידה ועד גיל 19-18 (תלוי בקופה) שצורף לביטוח הסיעודי הקבוצתי האחיד של הקופה פטור מתשלום דמי הביטוח הסיעודי.
 • צירוף ראשוני לביטוח הסיעודי של קופת החולים יכול להיעשות באחת הדרכים הבאות:
  • אוטומטי - בחלק מהקופות, תינוק שנולד למבוטח או תינוק (עד גיל 12 חודשים) שצורף כחבר חדש בקופה, יצורף אוטומטית.
  • הגשת בקשה - בחלק מהקופות ובמקרים מסוימים יש להגיש בקשת הצטרפות לביטוח הסיעודי.
 • למידע נוסף, בירורים או הגשת בקשה להצטרף לביטוח הסיעודי, יש לפנות לקופת החולים הרלוונטית:
 • קופ״ח מכבי
 • קופ״ח כללית
 • קופ״ח לאומית
 • קופ״ח מאוחדת

תנאי הפוליסה וסוגי הכיסויים

 • תנאי הפוליסה והכיסוי הביטוחי זהים בין כל קופות החולים, אך יכולים להיות הבדלים במחיר ובאיכות השירות.
 • ניתן לרכוש אחת משתי תוכניות בביטוח סיעודי: כיסוי ביטוחי בסיסי או כיסוי ביטוחי מורחב (למי שרכש כיסוי ביטוחי בסיסי).
 • הפוליסה לא כוללת כיסוי מקרי סיעוד עקב, בין היתר, תאונות דרכים ותאונות עבודה.
 • למידע נוסף ראו ביטוח סיעודי קבוצתי אחיד של קופות החולים.

תהליך מימוש הזכות

 • הפטור מתשלום עבור דמי הביטוח הסיעודי ניתן באופן אוטומטי לזכאים עד גיל 18 או 19, תלוי בקופת החולים.
 • לאחר תום תקופת הזכאות לפטור תחל גביית דמי הביטוח אשר עולים עם הגיל.

חשוב לדעת

 • ייתכן כי במקרים מסויימים, הצירוף לביטוח הסיעודי יהיה כפוף לבחינת מצבו הרפואי של המבקש בעת הגשת הבקשה.
 • בפוליסות הביטוח של חלק מקופות החולים קיימת הוראה ולפיה שלושה חודשים לפני תום תקופת הזכאות לפטור מתשלום תישלח הודעה על כך שבתום התקופה תחל גביית דמי ביטוח.
 • מבוטח שהפך סיעודי יכול להגיש תביעת ביטוח בתקופה של עד 3 שנים מהמועד שהפך לסיעודי.
 • בנוסף לאפשרות להצטרף לביטוח הסיעודי של קופת החולים, לקבלת גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי (בהתאם לתנאי הזכאות), ניתן גם לרכוש ביטוח סיעודי פרטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים