הקדמה:

נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לדמי החלמה רפואית לאחר ניתוח או אשפוז ממושך
דמי החלמה יינתנו אם ניתנה המלצה של הרופא המטפל וניתן אישור מרופא המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לדמי החלמה רפואית לאחר אשפוז ממושך או ניתוח, אם ניתנה לכך המלצה מאת הרופא המטפל וניתן אישור של רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש למוסד לביטוח לאומי את ההמלצה שניתנה על-ידי הרופא המטפל.
  • התשלום מותנה באישור של רופא המוסד לביטוח לאומי.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים