הקדמה:

נפגע פעולת איבה זכאי לקבל טיפול רפואי עקב פגיעתו בפעולת איבה וזאת באמצעות קופות החולים, בתי החולים הממשלתיים ומד"א
הנפגע זכאי להחזר עבור רכישת תרופות הנדרשות לו עקב הפגיעה ושלא סופקו בקופת החולים או בבית החולים
נפגע פעולת איבה עשוי להיות זכאי גם להחזר הוצאות נסיעה לטיפול, לדמי החלמה רפואית, ואף למימון טיפולי שיניים


נפגע פעולת איבה זכאי לקבל טיפול רפואי עקב פגיעתו בפעולת איבה.

 • הטיפול כולל: אשפוז בבתי חולים, קבלת טיפול רפואי בקופות החולים, שיקום רפואי, אספקת מכשירי עזר רפואיים וקבלת תרופות.
 • במקרה שהנפגע זקוק לתרופות שלא מסופקות על ידי קופת החולים או בית החולים, הוא רשאי לרכוש אותם באופן עצמאי ולקבל החזר מן המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו תרופות לנפגע פעולת איבה.
 • הנפגע זכאי גם לקבל עזרה ראשונה ממגן דוד אדום ומכל רופא או מוסד רפואי הסמוכים למקום הפגיעה.
 • נפגע פעולת איבה עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה לטיפולים הרפואיים, לדמי החלמה רפואית, ובמקרים מסוימים גם למימון טיפולי שיניים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • טיפול רפואי ניתן לקבל בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים, על סמך אישור המוסד לביטוח לאומי שהפגיעה הוכרה כפגיעת איבה ועל סמך התחייבות כספית מן המוסד לביטוח לאומי.
 • עזרה ראשונה ממד"א ניתנת באמצעות הגעה פיזי למוקד מד"א או באמצעות הזמנת אמבולנס.
 • קבלת תרופות תיעשה בדרך הרגילה המקובלת בבתי החולים ובקופות החולים. תרופות הקשורות לפגיעה ושלא סופקו על ידי בית החולים או קופות החולים, ניתנות לרכישה בבתי מרקחת פרטיים. במקרה כזה זכאי הנפגע לקבל החזר על רכישת התרופות, ולשם כך עליו לפנות אל המוסד לביטוח לאומי בצירוף המרשם והקבלות. למידע נוסף ראו תרופות לנפגע פעולת איבה.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי אינו מחזיר הוצאות על טיפול רפואי פרטי.
 • בנוסף לטיפול הרפואי בבתי החולים ובקופות החולים, נפגע פעולות איבה עשוי להיות זכאי גם להטבות ולשירותים הרפואיים הבאים:
 1. טיפולי שיניים
 2. דמי החלמה רפואית
 3. החזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים