נפגעי פעולת איבה זכאים לקבל את כל הטיפולים והשירותים הרפואיים שכלולים בסל הבריאות באמצעות קופות החולים, בתי החולים הממשלתיים ומד"א
בנוסף, הם זכאים למימון טיפולים ושירותים שלא כלולים בסל הבריאות ונובעים מצורך רפואי שקשור לפגיעה (תרופות שלא כלולות בסל, טיפולי שיניים, רפואה משלימה, קנביס רפואי וכו׳)
מי שלא מסוגלים לעבוד בתקופה שהם מקבלים טיפול רפואי, או בתקופת ההחלמה מהטיפול הרפואי, זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר)

תקציר

שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה זכאים לקבל טיפולים רפואיים ושירותים רפואיים עקב פגיעתם בפעולת האיבה.

 • הטיפולים והשירותים יסופקו באמצעות בתי חולים ממשלתיים, קופות החולים ומד״א.
 • המוסד לביטוח לאומי ייתן החזר כספי או התחייבות לצורך קבלת שירותים או טיפולים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות, אך נדרשים מטעמים רפואיים עקב הפגיעה (פירוט בהמשך).

מי זכאי?

הטיפולים

טיפולים שכלולים בסל הבריאות

 • הטיפולים יסופקו לנפגעים באמצעות בתי חולים ממשלתיים וקופת החולים המבטחת, בהתאם לכללי הזכאות הקיימים בסל הבריאות לכלל ציבור המבוטחים.
 • הזכאות כוללת: אשפוז בבתי חולים, טיפול במרפאות קופת החולים, שיקום רפואי, אספקת מכשירי עזר רפואיים, טיפול נפשי, קבלת תרופות ועוד.

טיפולים שלא כלולים בסל הבריאות

זכאויות נוספות

תהליך מימוש הזכות

 • את הטיפולים הרפואיים ניתן לקבל בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים על סמך אישור מהמוסד לביטוח לאומי שהפגיעה הוכרה כפגיעת איבה ועל סמך התחייבות כספית מהמוסד לביטוח לאומי.
 • עזרה ראשונה ממד"א ניתנת באמצעות הגעה פיזית למוקד מד"א או באמצעות הזמנת אמבולנס.
 • ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להפיק התחייבות לטיפול רפואי או להחזר כספי על הטיפול, באמצעות טופס מקוון.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים המתאימים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות