נפגעי פעולת איבה זכאים לקבל טיפול רפואי עקב פגיעתם בפעולת האיבה וזאת באמצעות קופות החולים, בתי החולים הממשלתיים ומד"א
הנפגעים זכאים להחזר עבור רכישת תרופות שנדרשות להם עקב הפגיעה ולא סופקו בקופת החולים או בבית החולים
נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים גם להחזר הוצאות נסיעה לטיפול, לדמי החלמה רפואית, למימון טיפולי שיניים ובמקרים מסויימים גם למימון קנביס רפואי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה זכאים לקבל טיפול רפואי עקב פגיעתם בפעולת האיבה.

  • הטיפול כולל: אשפוז בבתי חולים, קבלת טיפול רפואי בקופות החולים, שיקום רפואי, אספקת מכשירי עזר רפואיים וקבלת תרופות.
  • נפגעים הזקוקים לתרופות שלא מסופקות על ידי קופת החולים או בית החולים, רשאים לרכוש אותן באופן עצמאי ולקבל החזר מהמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו תרופות לנפגע פעולת איבה.
  • הנפגעים זכאים גם לקבל עזרה ראשונה ממגן דוד אדום ומכל רופא או מוסד רפואי הסמוכים למקום הפגיעה.
  • נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים להחזר הוצאות נסיעה לטיפולים הרפואיים, לדמי החלמה רפואית, למימון טיפולי שיניים, ובמקרים מסוימים גם למימון קנביס רפואי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • טיפול רפואי ניתן לקבל בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים, על סמך אישור המוסד לביטוח לאומי שהפגיעה הוכרה כפגיעת איבה ועל סמך התחייבות כספית מהמוסד לביטוח לאומי.
  • עזרה ראשונה ממד"א ניתנת באמצעות הגעה פיזית למוקד מד"א או באמצעות הזמנת אמבולנס.
  • ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להפיק התחייבות לטיפול רפואי או להחזר כספי על הטיפול, באמצעות טופס מקוון.
  • יש לצרף לבקשה את המסמכים המתאימים.
  • לפרטים על קבלת תרופות בבתי החולים ובקופות החולים, והחזר על רכישת תרופות שקשורות לפגיעה ולא סופקו על ידי מערכת הבריאות, ראו תרופות לנפגע פעולת איבה.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים