דמי ההרשמה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה נקבעו בחוק זכויות הסטודנט
ישנם מוסדות לימוד הגובים תשלום עבור טופס ההרשמה בנוסף לדמי ההרשמה
תשלום דמי ההרשמה תקף לשנה אחת, ולא יוחזר למועמד או לסטודנט גם אם לא התקבל ללימודים או ביטל את הרשמתו
במקרים מסוימים יינתנו פטור, הנחה או החזר תשלום דמי ההרשמה בהתאם למקובל במוסד הלימוד


חוק זכויות הסטודנט קובע דמי הרשמה אחידים לכל מוסדות ההשכלה הגבוהה.

  • דמי ההרשמה המקסימליים בשנת הלימודים תשפ"ד (2024-2023): 451 ₪.
  • דמי ההרשמה המקסימליים בשנת הלימודים תשפ"ה (2025-2024): 468 ₪.
  • חלק ממוסדות הלימוד גובים תשלום עבור טופס ההרשמה (ערכת הרשמה) בנוסף לדמי ההרשמה (כ-45 ₪).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המוסד הלימודי נדרש לפרסם את דמי הרישום שהוא גובה.

חשוב לדעת

  • דמי הרשמה נגבים עבור טיפול בבקשת הרשמה ותקפים לשנת הרשמה אחת בלבד.
  • במקרים מסוימים יינתנו פטור, הנחה בתשלום דמי ההרשמה, או החזר תשלום למי שנרשם בטעות (במקרה שביטול הרישום נעשה תוך 24 שעות), בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד. יש לבדוק את הזכאות לפטור הנחה או החזר ישירות מול מוסד הלימוד.
  • למידע על סיוע מטעם תוכנית הישגים במימון דמי ההרשמה, ראו באתר הישגים.
  • מוסדות לימוד מסוימים גובים גם תשלום עבור טופס ההרשמה, נוסף על דמי ההרשמה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים