סטודנט אשר מבטל או מפסיק את לימודיו עשוי להיות זכאי להחזר כספי מהמוסד הלימודי בגין שכר הלימוד ששילם
ההחזר יינתן רק לסטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים


סטודנט אשר מבטל או מפסיק את לימודיו, מכל סיבה שהיא, עשוי להיות זכאי להחזר כספי מהמוסד הלימודי בגין דמי מקדמה או תשלום שכר לימוד ששילם.

  • גובה ההחזר הכספי תלוי במועד מסירת ההודעה על ביטול או הפסקת הלימודים בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד.
  • ההחזר יינתן רק לסטודנט הלומד במוסד מוכר (ראו פירוט בהמשך).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הודעה על ביטול או הפסקת לימודים יש למסור בכתב (כגון דואר רשום, מסירה אישית, פקס, דוא"ל), לפי נוהלי מוסד הלימוד, ובמסגרת המועדים שנקבעו על ידו.

דוגמאות למימוש הזכות במוסדות הלימוד השונים

אוניברסיטאות המחקר

מכללות ציבוריות

מכללות פרטיות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים