הקדמה:

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי מקבלים דמי כלכלה ותשלום עבור נסיעותיהם במסגרת השירות
המתנדבים פטורים מתשלום עבור נסיעה באוטובוס ונסיעה ברכבת


מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי מקבלים דמי כלכלה ותשלום עבור נסיעותיהם במסגרת השירות (אם אינן נכללות בזכאות לנסיעה חינם בתחבורה הציבורית).

מי זכאי

דמי כלכלה

  • ארגון ההתנדבות מחויב לשלם למתנדבים דמי כלכלה לכיסוי הוצאותיהם בעבור מזון, הוצאות אישיות ודמי כיס.
  • הסכומים מתעדכנים מדי שנה בחודש ספטמבר.
  • לשיעורי דמי הכלכלה החודשיים, ראו באתר רשות השירות הלאומי אזרחי.

נסיעות

  • מתנדבי שירות לאומי-אזרחי זכאים לנסיעות חינם ברכבת ובאוטובוס. לצורך מימוש הזכאות יש להציג תעודת מתנדב.
  • על ארגון ההתנדבות המוכר לכסות את כל הוצאות נסיעתם של המתנדבים ממקום השירות לביתם וחזרה, ככל שאין מדובר בנסיעה חינם בתחבורה הציבורית.
  • על המסגרת המפעילה לכסות את כל הוצאות נסיעתם של המתנדבים במסגרת השירות, ככל שאין מדובר בנסיעה חינם בתחבורה הציבורית.

ארגוני התנדבותגורמי ממשל


חקיקה ונהלים

תודות