הקדמה:

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי מקבלים דמי כלכלה ותשלום עבור נסיעותיהם במסגרת השירות
המתנדבים פטורים מתשלום עבור נסיעה באוטובוס ונסיעה ברכבת


מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי מקבלים דמי כלכלה ותשלום עבור נסיעותיהם במסגרת השירות (אם אינן נכללות בזכאות לנסיעה חינם בתחבורה הציבורית).

מי זכאי

דמי כלכלה

  • ארגון ההתנדבות מחויב לשלם למתנדבים דמי כלכלה לכיסוי הוצאותיהם בעבור מזון, הוצאות אישיות ודמי כיס.
  • הסכומים מתעדכנים מדי שנה בחודש ינואר, בהתאם לשינוי במדד.
  • לתעריפים של דמי הכלכלה החודשיים ראו באתר רשות השירות הלאומי אזרחי.
  • למידע על התעריפים בשנים קודמות ראו בדף תעריף השירות הלאומי באתר הרשות.

נסיעות

ארגוני התנדבות

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות