מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי מקבלים דמי כלכלה ותשלום עבור נסיעותיהם במסגרת השירות
מתנדב בודד זכאי לתוספת לדמי הכלכלה, בסכום ששיעורו 50% מדמי הכלכלה המשולמים למתנדב שמתגורר בביתו


מתנדבים בודדים בשירות הלאומי-אזרחי זכאים לתוספת לדמי הכלכלה בסכום ששיעורו 50% מסכום דמי הכלכלה המשולמים למתנדב שמתגורר בביתו ומקבל שתי ארוחות ביום במקום השירות.

דוגמה
  • מתנדב שמתגורר בדירת שירות ומשלם את הוצאות תזונתו זכאי לדמי כלכלה בסך 856.46 ₪ (נכון לספטמבר 2017)
  • מתנדב שמתגורר בביתו ומקבל שתי ארוחות ביום במקום השירות זכאי לדמי כלכלה בסך 531.54 ₪ (נכון לספטמבר 2017)
  • מתנדב בודד שמתגורר בדירת שירות ומשלם את הוצאות תזונתו יהיה זכאי לדמי כלכלה בסך 856.46 ₪ ולתוספת בשיעור של 50% מ-531.54 ₪ (265.77 ₪), לכן דמי הכלכלה שיקבל מדי חודש יהיו בסך 1,122.23 ₪ (856.46 + 265.77).

מי זכאי?

  • מתנדב שירות לאומי-אזרחי שהוכר כחסר יכולת כלכלית, והוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
    • הוריו אינם בארץ.
    • הוא אינו מתגורר עם הוריו, החל בשנתיים שקדמו לתחילת שירותו.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים