הקדמה:

על-פי הגדרת משרד הרווחה, דרי רחוב הם אנשים חסרי בית מעל גיל 18, חסרי מקום לינה מסודר המצויים בהזנחה גופנית או נפשית
אסירים משוחררים. וכן מי שמורחקים מביתם עקב אלימות במשפחה או עקב אי תשלום שכר דירה או משכנתא, אינם נחשבים לדרי רחוב

על-פי הגדרת משרד הרווחה, דרי רחוב הם אנשים חסרי בית העונים על כל התנאים הבאים:

  1. גילם מעל 18.
  2. הם לנים ברחוב, בבתים נטושים, בגנים, בשטחים ציבוריים, באתרי בנייה וכדומה.
  3. הם שרויים בהזנחה גופנית ו/או נפשית, ולרוב נמצאים בניתוק או ניכור ממשפחה תומכת.
  • דרי רחוב זכאים לזכויות שונות, לרבות סיוע סוציאלי, מקלט ודיור, לפרטים נוספים ראו סיוע לדרי רחוב.

אוכלוסיות שאינן נכללות בהגדרת "דרי רחוב"

  • האוכלוסיות הבאות אינן כלולות בהגדרת משרד הרווחה לדרי רחוב:

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים