הקדמה:

דרי רחוב זכאים לסיוע בתחומים שונים ממשרד הרווחה והמחלקות לשירותים חברתיים
דר רחוב יטופל על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה הוא שוהה, ובלי להתחשב בכתובת המעודכנת במרשם האוכלוסין/תעודת הזהות
לרשות מקומית אסור לגרש מתחומה דרי רחוב


דרי רחוב (בני 18 ומעלה) זכאים לסיוע בתחומים הבאים:

  • טיפול במסגרת מקומית או ארצית המיועדת לדרי רחוב, לרבות לינה, מזון וטיפול רפואי.
  • ליווי על-ידי עו"ס לצורך מיצוי זכויות.
  • קבלת הבטחת הכנסה בהסדר מיוחד (בהתאם לתנאים) ולמי שמשתלב בתכנית טיפולית-שיקומית, ללא התייצבות בלשכת התעסוקה.
  • הבטחת דמי קיום וביטוח רפואי לעולים בשנתם הראשונה בארץ.
  • גמילה מהתמכרות לאלכוהול - במקרים מתאימים.
  • מציאת מסגרת מגורים - דירת לווין, הוסטל שיקומי או מגורים עצמאיים.
  • סיוע בשכר דירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • דר רחוב יטופל על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה הוא שוהה, ובלי להתחשב במען הרשום לו בתעודת הזהות.
  • אסור לרשות מקומית לגרש מתחומה דרי רחוב.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים