לפי הגדרת משרד הרווחה, דרי רחוב הם אנשים חסרי בית מעל גיל 18, שאין להם מקום לינה מסודר ושנמצאים במצב של הזנחה גופנית או נפשית
אסירים משוחררים וכן מי שמורחקים מהבית עקב אלימות במשפחה או עקב אי תשלום שכר דירה או משכנתא, לא נחשבים לדרי רחוב
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

לפי הגדרת משרד הרווחה, דרי רחוב הם אנשים חסרי בית שעונים על כל התנאים הבאים:

  1. הם בני 18 ומעלה.
  2. הם לנים ברחוב, בבתים נטושים, בגנים, בשטחים ציבוריים, באתרי בנייה וכו׳.
  3. הם נמצאים במצב של הזנחה גופנית או נפשית, ולרוב נמצאים בניתוק או ניכור ממשפחה תומכת.
  • לדרי רחוב זכויות שונות, כמו סיוע סוציאלי, מקלט ודיור. למידע נוסף ראו כאן.
  • כמו לכל אזרח, זכותם של דרי הרחוב ללון ברחוב, לקבץ נדבות, לשמור על הציוד האישי ולהסתובב במרחב הציבורי, כל עוד לא נגרמת הפרעה לסדר הציבורי. לפרטים ראו אתר משרד הרווחה.

אוכלוסיות שלא נכללות בהגדרה של "דרי רחוב"

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים