בהתאם לפסיקת בג"ץ, האחריות למימון שירותי עזרה ראשונה לתלמידים חלה, באופן מלא, על המדינה ועל רשויות החינוך המקומיות
אין לגבות תשלומים מההורים עבור שירותי עזרה ראשונה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
שם התיק:בג"ץ 10794/05
תאריך:26.08.2007
קישור:נוסח פסק הדין באתר נבו

הורים הגישו עתירה כנגד החלטת משרד החינוך שלא לספק שירותי עזרה ראשונה לתלמידי בתי הספר באמצעות נוכחות קבועה ורציפה של אחות מוסמכת בבית הספר.
לחלופין, ביקשו העותרים לאפשר להורי תלמידים לגבות כספים, במסגרת "תשלומי הורים", כדי לשכור שירותי עזרה ראשונה, כל עוד המדינה והרשויות המקומיות אינן מספקות שירותים אלה.

בג"ץ דחה את העתירה ופסק כי:

  • מהוראת סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה עולה כי האחריות למימון שירותי עזרה ראשונה חלה, באופן מלא, על המדינה ועל רשויות החינוך המקומיות, ואין הן רשאיות לגבות מההורים תשלומים בגין שירות זה.
  • המדינה יוצאת ידי חובתה בנותנה מענה לצורך בשירותי עזרה ראשונה בבתי הספר ברמה הבסיסית. חובה זו אינה מחייבת בהכרח נוכחות קבועה של אחות.
  • העזרה הראשונה יכולה להינתן גם על ידי גורם חיצוני לבית הספר, ובלבד שהמענה שיינתן יהיה מענה סביר, ויעמוד בדרישות למתן השירות ברמה מקצועית טובה ובמועד הנדרש.
  • משניתן שירות זה על ידי המדינה, אין בסיס לטענת ההורים כי יש לאפשר להם לשלם עבור הצבת אחות בבית הספר.

משמעות

  • האחריות למימון שירותי עזרה ראשונה חלה, באופן מלא, על המדינה ועל רשויות החינוך המקומיות, ואין הן רשאיות לגבות מההורים תשלומים בגין שירות זה.
  • שירותי עזרה ראשונה סבירים אינם מחייבים נוכחות קבועה של אחות בבית הספר.
  • הורים לא יכולים לממן הצבת אחות בבית הספר מכיסם הפרטי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים