מהם התשלומים למערכת החינוך שהורים מחוייבים בהם?

על פי חוק לימוד חובה, המדינה והרשויות המקומיות מספקות את מרבית שירותי בית הספר מבלי לגבות תשלומים מההורים. עם זאת, ישנם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק בחינם. המימון של שירותים אלו מוטל על ההורים ונגבה מהם במסגרת תשלומי ההורים המתחלקים לתשלומי חובה, תשלומי רשות ורכישת שירותים מרצון ותרומות. בפורטל זה ריכזנו את הזכויות והנהלים המסדירים את מערכת היחסים הכספית בין בית הספר להורי התלמידים.

שימו לב: בכל שנה מפרסם משרד החינוך רשימה מעודכנת של שירותי החובה והרשות, ואת המחירים המקסימליים המותרים לגבייה עבור כל אחד משירותים אלה

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

  • לבדיקת חוזרי התשלומים המאושרים של מוסדות החינוך ניתן להשתמש באתר אפיק פרסום חוזר תשלומים (מומלץ לפתוח באמצעות דפדפן אקספלורר).