סטודנטית שנעדרה מהלימודים לפחות 21 ימים בסמסטר בגלל היריון זכאית להאריך את הלימודים בשני סמסטרים ללא תשלום נוסף
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 9 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות שנעדרו מהלימודים 21 ימים לפחות בסמסטר בגלל היריון זכאיות להאריך את לימודיהן בשני סמסטרים מבלי שיחויבו בתשלום נוסף.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישורים רפואיים על ההיריון, על בדיקות היריון/שמירת היריון כסיבה להיעדרות וכו'.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את זכויותיהן של סטודנטיות בהיריון והדרכים למימושן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות