שכר הטרחה על טיפול בתביעת תגמולים למשפחות חטופים ונעדרים מ-07.10.2023 ולפדויי שבי לא יעלה על 553.41 ₪
אסור לקבל שכר טרחה (כולל הוצאות קשורות) בסכום גבוה יותר גם אם הסכום נקבע בהסכם

שכר הטרחה המרבי על טיפול בתביעה שקשורה לחטופים ולנעדרים מ-7 באוקטובר 2023 הוא 473 ₪ + מע"מ (כלומר 553.41 ₪).

מי זכאי?

 1. בני משפחה של חטופים, שבויים ונעדרים מ-07.10.2023, שמגישים תביעה לכל אחד מהתגמולים הבאים:
 2. חטופים ושבויים מ-07.10.2023 ששוחררו ומגישים תביעה לקצבה חודשית לפדויי שבי.

הפעולות שיש בהן הגבלה על שכר הטרחה

 • ההגבלה (בסוגי התביעות שצוינו) רלוונטית לשכר טרחה עבור כל אחד מאלה:
  • ייעוץ משפטי
  • ייצוג בהליכים מול גופים שונים
  • עריכת בקשה או כל מסמך אחר שקשור לבקשה
 • הגבלת שכר הטרחה לא רלוונטית לטיפול בהליכים הבאים:
שימו לב
ההגבלה כן תתקיים כאשר מגישים תובענה/ערעור/עתירה על החלטה שקשורה בנושאים טכניים (למשל פרטים או מסמכים שלא נמסרו בתביעה).

חשוב לדעת

 • גם אם גובה שכר הטרחה נקבע בהסכם, אסור לקבל שכר (כולל הוצאות קשורות) בסכום שעולה על 553.41 ₪.
 • מי שקיבלו לפני 06.11.2023 שכר טרחה שעולה על הסכום המרבי לא מחויבים להחזיר את ההפרש.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים