ניתן לערער על רישיון כריתה של עץ מוגן או על בקשה לרישיון שנדחתה, באמצעות הגשת השגה
את ההשגה יש להגיש תוך 14 יום ממתן האישור
רוב הבקשות מתפרסמות באתר של משרד החקלאות, ובערים מסויימות הרישיון מופיע באתר העירייה
הגשת ההשגה אינה כרוכה בתשלום אגרה

כל אדם רשאי לערער על רישיון שניתן לכריתה או העתקה של עץ בוגר או מוגן. כמו כן אדם שביקש רישיון לכריתה או העתקה של עץ בוגר או מוגן ובקשתו נדחתה, רשאי לערער על ההחלטה.

 • ניתן לערער על החלטת פקיד היערות באמצעות הגשת השגה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי לערער על רישיון שניתן לכריתה או העתקה של עץ מוגן.

למי ואיך פונים

 • השגה על רישיון שניתן לכריתה או העתקה של עץ מוגן יש להגיש בתוך 14 ימים מפרסום הרישיון, על גבי טופס השגה, בצירוף כל המסמכים הנלווים לבקשה המקורית והחלטת פקיד היערות של הרשות.
 • את הטופס יש להגיש לפקיד היערות המתאים, בהתאם לגורם שנתן את הרישיון לכריתת העץ או להעתקתו:
  • השגה על רישיון שניתן על-ידי פקיד יערות אזורי של קק"ל יש להגיש לפקיד היערות הארצי בקק"ל באמצעות דוא"ל: או פקס: 02-9915517. טלפון לבירורים: 02-9905760.
  • השגה על החלטת פקיד היערות המוסמך ברשות המקומית יש להגיש לפקיד היערות הממשלתי באמצעות דוא"ל: או פקס: 03-9485264. טלפון לבירורים: 03-9485816.
  • השגה על תוכניות כריתה של רשות הטבע והגנים יש להגיש לפקיד היערות הממשלתי באמצעות דוא"ל או פקס: 03-9485264. טלפון לבירורים: 03-9485816.
טיפ
 • הרישיונות מפורסמים באתר האינטרנט של פקיד היערות שנתן את הרישיון, או באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר במשך 14 ימים. המידע המפורסם כולל את שם מבקש הרישיון, מיקום העצים המיועדים, סוגם ומספרם, סיבת מתן הרישיון, שם נותן הרישיון ותוקפו של הרישיון. בנוסף, הרישיון יהיה פתוח לעיון הציבור במשרד של פקיד היערות שנתן את הרישיון.
 • רישיונות שניתנו על-ידי פקידי היערות המוסמכים ברשויות המקומיות מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות המקומית. קישורים לאתרי פקידי היערות המוסמכים ברשויות המקומיות ראו באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 • רישיונות שניתנו על-ידי פקידי היערות של קק"ל מפורסמים באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 • תוכניות כריתת עצים של רשות הטבע והגנים מפורסמים באתר הרשות.
 • כאשר הרישיונות נכנסים לתוקף הם מוסרים מהאתר.
 • כמו כן, חלק מהרישיונות מתפרסמים גם באתר האינטרנט של עמותת "מעירים".

ערעור

 • במקרה של דחיית ההשגה ניתן להגיש עתירה מנהלית. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת עתירה.

חשוב לדעת

 • השגה על רישיון שניתן לכריתה או העתקה של עץ מוגן ניתן להגיש תוך 14 ימים מפרסום הרישיון, בטרם נכנס לתוקף, ואינו רלוונטי אם הכריתה כבר בוצעה.
 • כריתת עץ ללא רישיון היא עבירה פלילית. על כריתה ללא רישיון ניתן להגיש תלונה לפקיד היערות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות