הקדמה:

ניתן להגיש בקשת ערר על רישיון כריתה של עץ מוגן או על בקשה לרישיון שנדחתה
את הערר יש להגיש תוך 14 יום ממתן האישור
רוב הבקשות מתפרסמות באתר של משרד החקלאות, ובערים מסויימות הרישיון מופיע באתר העירייה
הגשת ערר אינה כרוכה בתשלום אגרה

כל אדם רשאי להגיש ערר על רישיון שניתן לכריתה או העתקה של עץ בוגר או מוגן. כמו כן אדם שביקש רישיון לכריתה או העתקה של עץ בוגר או מוגן, ובקשתו נדחתה, רשאי להגיש ערר על ההחלטה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש ערר על רישיון שניתן לכריתה או העתקה של עץ מוגן.

למי ואיך פונים

 • ערר על רישיון שניתן לכריתה או העתקה של עץ מוגן יש להגיש תוך 14 ימים מפרסום הרישיון, על גבי טופס ערר. ניתן לצרף לטופס מכתב הסבר.
 • את הטופס יש להגיש לפקיד היערות המתאים, בהתאם לגורם שנתן את הרישיון לכריתת העץ או להעתקתו:
  • ערר על רישיון שניתן על-ידי פקיד יערות אזורי של קק"ל יש להגיש לפקיד היערות הראשי של קק"ל: טלפון: 02-9905566 / 02-9905760 , פקס: 02-9915517, דוא"ל: .
  • ערר על החלטת פקיד היערות המוסמך ברשות המקומית יש להגיש לפקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר: טלפון: 03-9485938, פקס: 03-9485526, דוא"ל: .
  • ערר על תכניות כריתה של רשות הטבע והגנים יש להגיש לפקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בדוא"ל או בפקס: 03-9485264. יש לשלוח העתק של הערר לפקידת היערות הארצית של רשות הטבע והגנים בדוא"ל: .
טיפ
 • הרישיונות מפורסמים באתר האינטרנט של פקיד היערות שנתן את הרישיון, או באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר במשך 14 ימים. המידע המפורסם כולל את שם מבקש הרישיון, מיקום העצים המיועדים, סוגם ומספרם, סיבת מתן הרישיון, שם נותן הרישיון ותוקפו של הרישיון. בנוסף, הרישיון יהיה פתוח לעיון הציבור במשרד של פקיד היערות שנתן את הרישיון.
 • רשיונות שניתנו על-ידי פקידי היערות המוסמכים ברשויות המקומיות מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות המקומית. קישורים לאתרי פקידי היערות המוסמכים ברשויות המקומיות ראו באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 • רשיונות שניתנו על-ידי פקידי היערות של קק"ל מפורסמים באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 • תכניות כריתת עצים של רשות הטבע והגנים מפורסמים באתר הרשות.
 • כאשר הרישיונות נכנסים לתוקף הם מוסרים מהאתר.
 • כמו כן, חלק מהרישיונות מתפרסמים גם באתר האינטרנט של עמותת "מעירים".


ערעור

 • במקרה של דחיית הערר ניתן להגיש עתירה מנהלית. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת עתירה.

חשוב לדעת

 • ערר על רישיון שניתן לכריתה או העתקה של עץ מוגן ניתן להגיש תוך 14 ימים מפרסום הרישיון, בטרם נכנס לתוקף, ואינו רלוונטי אם הכריתה כבר בוצעה.
 • כריתת עץ ללא רישיון היא עבירה פלילית. על כריתה ללא רישיון ניתן להגיש תלונה לפקיד היערות.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות