הקדמה:

באזור מגורים אסור להפעיל בשעות מסוימות ציוד גינון הגורם לרעש, ואסור להפעיל, בכל שעה, מפוח עלים (מכשיר לאיסוף עלים וכדומה) הגורם לרעש
האיסורים תקפים גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם להפרעה או למטרד באזור המגורים
הפעלת ציוד הגורם לרעש באזור מגורים עשויה להיחשב עבירה פלילית


בהתאם לתקנה 13א לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992, אין להפעיל ציוד גינון מרעיש באזורי מגורים בשעות מסוימות.

 • השעות שבהן אסור להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש הן:
  • בימי חול, בין השעות 19:00 ל-07:00 למחרת.
  • בערבי ימי מנוחה, בין השעות 17:00 ועד 09:00 למחרת.
  • בימי מנוחה, בין השעות 14:00 ל-16:00. ימי מנוחה, על פי סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, הם:
   • ליהודים - שבת ומועדי ישראל (שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות).
   • לנוצרים, מוסלמים ודרוזים - בשבתם וחגיהם.
 • בנוסף, נקבע כי אסור להפעיל, בכל שעה שהיא, מפוח עלים (מכשיר לאיסוף עלים, לניקוי רחובות וכדומה) הגורם לרעש באזור מגורים.
 • איסורים אלה חלים גם לגבי הפעלת הציוד המרעיש מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם להפרעה או למטרד באזור המגורים.

מי זכאי?

 • אדם שנפגע ממטרד הרעש או עלול להיפגע ממנו.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי להפסיק או למנוע הפרעה של מטרד הרעש ניתן לנקוט בצעדים הבאים:
  • אם גורם הרעש הוא אדם פרטי:
  • אם גורם הרעש הוא גוף ציבורי או עסקי:
   • פנייה לגורם הרעש בבקשה להפסיק את מטרד הרעש.
   • פנייה לרשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפנייה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
   • פנייה לממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפנייה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
  • אם מדובר באדם פרטי או גוף ציבורי או עסקי ניתן גם:


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים