באזור מגורים אסור להפעיל בשעות מסוימות ציוד גינון שגורם לרעש, ואסור להפעיל, בכל שעה, מפוח עלים (מכשיר לאיסוף עלים וכדומה) שגורם לרעש
האיסורים תקפים גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם להפרעה או למטרד באזור המגורים
הפעלת ציוד שגורם לרעש באזור מגורים עשויה להיחשב עבירה פלילית


אסור להפעיל ציוד גינון מרעיש באזורי מגורים בשעות מסוימות.

 • השעות שבהן אסור להפעיל ציוד גינון שגורם לרעש הן:
  • בימי חול, בין השעות 19:00 ל-07:00 למחרת.
  • בערבי ימי מנוחה, בין השעות 17:00 ועד 09:00 למחרת.
  • בימי מנוחה, בין השעות 14:00 ל-16:00. ימי מנוחה הם:
   • ליהודים - שבת ומועדי ישראל (שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות).
   • לנוצרים, מוסלמים ודרוזים - בשבתם וחגיהם.
 • אסור להפעיל בכל שעה שהיא, מפוח עלים (מכשיר לאיסוף עלים, לניקוי רחובות וכדומה) שגורם לרעש באזור מגורים.
 • איסורים אלה חלים גם לגבי הפעלת הציוד המרעיש מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם להפרעה או למטרד באזור המגורים.

מי זכאי?

 • אדם שנפגע ממטרד הרעש או עלול להיפגע ממנו.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי להפסיק או למנוע הפרעה של מטרד הרעש ניתן לנקוט בצעדים הבאים:
  • אם גורם הרעש הוא אדם פרטי:
   • פנייה לגורם הרעש בבקשה להפסיק את מטרד הרעש.
   • פנייה למשטרת ישראל בבקשה להפסיק את מטרד הרעש. המשטרה מוסמכת לקנוס את גורם הרעש.
   • הגשת תלונה במשטרה בגין קיומו של מפגע רעש שנחשב לעבירה פלילית.
  • אם גורם הרעש הוא גוף ציבורי או עסקי:
   • פנייה לגורם הרעש בבקשה להפסיק את מטרד הרעש.
   • פנייה לרשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפנייה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
   • פנייה לממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפנייה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
  • אם מדובר באדם פרטי או גוף ציבורי או עסקי ניתן גם:
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים