כיום כולם יכולים להגיש תביעה מקוונת למענק עבודה לשנים 2022 ו-2023 (גם אם לא הגישו תביעה לפני כן)
מי שלא מגישים תביעה מקוונת ואיחרו את המועד האחרון להגשת תביעה לשנת המס 2022 בסניפי הדואר, יכולים להגיש אותה באמצעות פקיד השומה
בהליך זה ניתן להגיש את הבקשה למענק עבור שנת המס 2022 עד סוף דצמבר 2024
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954*


החל מפברואר 2022 כולם יכולים להגיש תביעה מקוונת למענק עבודה לשנים 2022 ו-2023, כולל מי שלא הגישו תביעה לפני כן.

 • למי שלא מעוניינים להגיש תביעה באופן מקוון, האפשרות להגיש תביעה למענק עבור שנת 2022 בסניפי הדואר הסתיימה בדצמבר 2023.
 • ניתן להגיש תביעה לשנת 2022 גם אחרי תום המועד להגשת התביעה בסניפי הדואר, בהליך מורכב יותר שיפורט בהמשך (בנוסף לאפשרות להגיש תביעה מקוונת לשנה זו).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים שענו בשנת המס 2022 על תנאי הזכאות למענק עבודה, איחרו את המועד להגשת התביעה לשנה זו בסניפי הדואר ולא מעוניינים להגיש את התביעה באופן מקוון.
טיפ
ניתן למצוא באתר רשות המסים את "מדריך מענק עבודה עבור שנת המס 2022" שמפורטים בו תנאי הזכאות לשנה זו.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות בבקשה להגשת התביעה למוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: *4954 (*מסים) או 02-5656400, בימים א'-ה' בין השעות 15:45-08:15.
  • באמצעות פנייה מקוונת בקישור הזה.
 • בבקשה יש לנמק בכתב מדוע התביעה לקבלת המענק לא הוגשה במועד.
 • הבקשה תועבר על-ידי המוקד לפקיד השומה.
 • הגשת הבקשה באמצעות פקיד השומה אפשרית עד שנתיים מתום שנת המס שתובעים עבורה את המענק.
דוגמה
הגשת בקשה למענק עבודה עבור שנת 2022 בהליך זה אפשרית רק עד סוף 2024

שלבי ההליך

 • אחרי שהפנייה תועבר ממוקד רשות המסים לפקיד השומה, הוא יבחן את פרטי הבקשה.
 • אם פקיד השומה ישתכנע כי האיחור בהגשת התביעה היה מוצדק, הוא יזמן את הפונה לצורך הגשת התביעה במשרד השומה.
 • יש להגיע למשרד השומה עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • העתק של המחאה (צ'ק) של חשבון הבנק האישי שהמענק יועבר אליו, או אישור רשמי מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • פקיד השומה ימלא יחד עם מגישי התביעה טופס עם שני חלקים:
  • חלק עליון- אישור על הגשת התביעה, שיישאר אצל מגישי התביעה. חלק זה כולל את מספר התביעה, תאריך הגשתה ופרטים נוספים.
  • חלק תחתון, שיישאר בידי פקיד השומה ומכיל את כל נתוני התביעה והצהרה של מגישי התביעה.
 • חשוב לשמור את החלק העליון של טופס התביעה. מספר התביעה שמופיע עליו ישמש להזדהות כדי לקבל מידע במוקד השירות הטלפוני *4954 או 02-5656400, או לקבל מידע אישי באינטרנט.
 • פקיד השומה יחתים את מגישי התביעה על נכונות הפרטים.
 • רשות המסים תבדוק אם מגישי התביעה עומדים בתנאי הזכאות בהתאם להכנסתם בתקופה הרלוונטית לתביעה, למצבם האישי (גיל + מספר ילדים) ולמספר הנכסים שבבעלות התא המשפחתי.
 • בבדיקה מצליבים את המידע עם הדו"חות שהתקבלו על ידי המעסיקים/המנכים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד.
 • אם מגישי התביעה ענו על תנאי הזכאות יחושב גובה מענק העבודה שמגיע להם.

ערעורים

תיקון קביעה

 • ניתן להגיש בקשה לתיקון קביעה של פקיד השומה לגבי הזכאות אם התובעים סבורים שהיא שגויה.
 • יש להגיש את הבקשה לתיקון הקביעה בתוך 3 שנים מהמועד שבו ניתנה הקביעה.
 • בבקשה לתיקון הקביעה יש לציין מהי הטעות שנפלה בקביעה לפי טענת המערערים, או אילו עובדות חדשות שהתגלו מצדיקות את תיקון הקביעה.

השגה

 • ניתן להגיש השגה לגבי הקביעה לזכאות בתוך 30 ימים מיום קבלת הקביעה.
 • יש להגיש את ההשגה בכתב ולנמק מדוע לא מסכימים עם הקביעה.

ערעור

 • מי שרואים את עצמם מקופחים מהחלטת רשות המסים בעניין ההשגה שהגישו רשאים לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריהם.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות