לקראת סוף שנת המס אתם יכולים לחסוך הרבה כסף
מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2024 תסתיים
שימו לב שחלק מהזכויות ניתנות למימוש רק עד סוף השנה, וחלקן אפילו רק עד סוף נובמבר


ראו גם

חודשים נובמבר ודצמבר מעניקים חלון הזדמנויות למימוש זכויות שעשויות לחסוך לכם הרבה כסף.

 • מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2024 תסתיים.
 • שימו לב שחלק מהזכויות ניתנות למימוש רק עד סוף השנה.
 • המדריך מפרט את הזכויות עבור עובדים שכירים ועובדים עצמאים ומעסיקים.
שימו לב
מדריך זה מרכז מידע שרלוונטי לחודשים האחרונים של השנה האזרחי. אם חלפה השנה, מומלץ להיכנס למדריך מיצוי זכויות לתחילת השנה האזרחית המרכז מידע חשוב על זכויות שניתן לממש בחודשים הראשונים של השנה.

הזדמנות אחרונה בהחלט

שאלה/סיטואציה מה עליכם לעשות? מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? למידע נוסף
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2022? מהרו להגיש תביעה מקוונת למענק עבודה.
 • עובדים שכירים או עצמאים שהייתה להם הכנסה מעבודה או מעסק במהלך 2022 ועונים על כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • בשגרה אפשר להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה מוגשת התביעה. עם זאת, בתקופת מלחמת חרבות ברזל ניתן להגיש את התביעה המקוונת עבור שנת המס 2021 עד 31.03.2024 (במקום עד 31.12.2023).
מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)
מעדיפים להגיש תביעה למענק עבודה בסניף הדואר ולא באופן מקוון? אם עניתם על הקריטריונים שמזכים במענק לשנת 2023 מהרו להגיש תביעה בסניפי הדואר לפני השבוע האחרון של דצמבר. אם תאחרו את המועד לא תוכלו להגיש יותר תביעה עבור שנת 2023 בסניפי הדואר. מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)
איחרתם להגיש בדואר את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2022? אם לא הגשתם את התביעה בדואר לפני סוף 2023 ואתם לא מעוניינים להגיש תביעה מקוונת תוכלו להגיש בקשה מנומקת לפקיד השומה (בהליך מורכב יותר) רק עד סוף דצמבר 2024. אחרי מועד זה לא תוכלו להגיש בקשה בדואר למענק עבור שנת 2022. הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור
 • האם ייתכן שמגיע לכם החזר מס הכנסה עבור שנת 2018?
 • למשל אם יש לכם ילד עם מוגבלות שמזכה בנקודות זיכוי ממס הכנסה, ולא ניצלתם אותן.
 • ואולי מגיע לכם החזר מביטוח לאומי עבור שנת 2017?
מהרו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה או בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי לפני סוף דצמבר.
 • ניתן לבקש החזר מס עד 6 שנים אחורה והחזר דמי ביטוח לאומי עד 7 שנים אחורה.
 • לאחר סוף 2024:
  • לא תוכלו להגיש יותר בקשות להחזר מס עבור שנת 2018
  • לא תוכלו להגיש יותר בקשות להחזר דמי ביטוח עבור שנת 2017
האם הגשתם בשנים האחרונות דו"ח שנתי למס הכנסה?
 • כדאי לבדוק אם הייתה לכם זכאות להטבת מס שלא נוצלה.
 • במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לתיקון דו"ח שהוגש בעבר.
לאחר סוף 2024 לא תוכלו להגיש יותר בקשות לתיקון דו"ח שהגשתם עבור שנת 2019. הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה
האם יש לכם הכנסות שלא הופרשו עליהן סכומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות?
 • עובדים עצמאים ועובדים שכירים יכולים להפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני וליהנות מהטבת מס.
 • עובדים עצמאים יכולים להפקיד גם לקרן השתלמות וליהנות מהטבת מס נוספת.
 • הפקדות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות מעניקות הטבות מס, שמקטינות את גובה המס שעל העובד לשלם.
 • עובדים שכירים יכולים ליהנות מהטבת מס בנוסף להטבות המוקנות להם כתוצאה מההפרשות המבוצעות דרך המשכורת, וזאת אם הפרשות המעסיק לא מחושבות מכל רכיבי השכר או שהסכומים שהופרשו לא עברו את התקרה הקבועה בחוק.
 • ההטבה תינתן רק לעובדים שגובה שכרם או הכנסותיהם מחויב בניכוי מס הכנסה. (עובדים עם שכר נמוך או הכנסה נמוכה שלא מנוכה מהם מס הכנסה, לא ייהנו מהטבת המס).
 • כדי ליהנות מההטבה יש לבצע את ההפקדות לכל המאוחר עד סוף דצמבר 2024, שאם לא כן, לא ניתן יהיה ליהנות מהטבת המס.
יש לכם כסף "פנוי"? האם בחנתם את הכדאיות של הפקדת כספים בקופת גמל להשקעה?

אם ברצונכם להפקיד כספים לקופת גמל להשקעה, כדאי להפקיד עד 79,005.69 ₪ מהסכום לפני סוף דצמבר.

 • קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון שמאפשר לכם לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שתרצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
 • הכספים שמופקדים בקופת הגמל נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס, מלבד מס רווחי הון על הרווחים שהצטברו לסכום המקורי.
 • בנוסף, מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית אחרי גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה.
 • כל אדם יכול להפקיד בקופת גמל להשקעה לכל היותר 79,005.69 ₪ בשנה קלנדרית אחת.
 • לכן מי שמעוניין להפקיד יותר מ-79,005.69 ₪, יכול לנצל את חודש דצמבר ולהפקיד במהלכו עד 79,005.69 ₪, ובשנת 2025 יוכל להוסיף סכום נוסף.
קופת גמל להשקעה
האם אתם מוגדרים כ"עוסק פטור" במע"מ ומחזור העסקאות השנתי שלכם עשוי להיות גבוה מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024)?
 • ניתן לדחות את מועד קבלת תקבולים מלקוחות אל השנה הבאה כדי שסך התקבולים שתקבלו עד סוף השנה לא יעלה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024), ותוכלו להמשיך ולהיחשב כ"עוסק פטור".
 • לחלופין, תוכלו לפנות אל משרד מע"מ האזורי ולשנות את מעמדכם לעוסק מורשה.
 • עוסק פטור הוא מי שמחזור עסקאותיו (לא הרווח) בשנה קלנדרית אינו עולה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"מ (בניגוד לעצמאים אחרים).
 • עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המסים בגין עסקאותיו (למשל עסקאות במקרקעין) ולכן הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ, ובמקביל הוא אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 • מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע"מ.
 • גידול בהכנסות אל מעבר ל-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024), ישלול מאותו עובד את ההטבות הללו (ומאידך הוא יוכל לקזז תשלומי מע"מ שהוציא לטובת העסק).
 • במקרה של הכנסות גבוהות במהלך השנה, דחיית תקבולים (תשלומים מלקוחות) אל השנה האזרחית הבאה עשויה לסייע לאותו עובד להיחשב כעוסק פטור וליהנות מההטבות הללו.
עוסק פטור

זכויות עובדים שכירים

שאלה/סיטואציה מה עליכם לעשות? מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? למידע נוסף
האם הגדלתם את ההפרשות לביטוח הפנסיוני?
 • עובד רשאי לבקש ממעסיקו להגדיל את שיעור ההפקדות לביטוח הפנסיוני המנוכות ממשכורתו (חלקו של העובד בלבד) ל-7% מהשכר במקום 6%, ובכך לקבל הטבת מס גדולה יותר.
 • כמו כן עובד רשאי להפקיד באופן עצמאי הפקדות חודשיות לביטוח הפנסיוני (שלא דרך המשכורת) ובכך להגדיל את הטבת המס שהוא מקבל.
 • הפרשות לביטוח פנסיוני מעניקות הטבות מס לעובד.
 • מס הכנסה מנוכה מכל רכיבי השכר המשולמים לעובד, אולם בדרך כלל, ההפרשות לביטוח הפנסיוני מחושבות רק מחלק מהרכיבים.
 • הגדלת שיעור ההפקדות לביטוח הפנסיוני או הפקדות עצמאיות בנוסף להפרשות מהשכר תאפשר לעובד לקבל הטבות מס גם עבור אותם רכיבי שכר שעבורם לא מופרשים סכומים לביטוח הפנסיוני דרך השכר (השכר שלא מבוטח, כמו: דמי הבראה, גמול עבור שעות נוספות, הוצאות נסיעה, שי לחגים וכו').
 • ההטבה תינתן רק לעובד שמשכרו מנוכה מס הכנסה (עובדים עם שכר נמוך שלא מנוכה ממנו מס לא ייהנו מהטבת המס).
 • מכיוון שחישוב מס הכנסה מבוצע בצורה שנתית, סכומים שלא יופקדו לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה.
 • חשוב מאד לוודא שהמעסיק אכן העביר את כל הסכומים אל קרן הפנסיה או אל ביטוח המנהלים, ושסכומים אלה אכן התקבלו ועודכנו ברישומי הקרן או הביטוח. ניתן לבדוק זאת באמצעות הדו"חות הרבעוניים שנשלחים אל החוסכים וכן באמצעות פנייה טלפונית אל החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני.
התחלתם לעבוד אצל המעסיק רק השנה והיה לכם לפני כן ביטוח פנסיוני? ודאו שהמעסיק זוכר להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עד תום השנה.
 • לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, וההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - לפי המועד המוקדם מביניהם.
 • במילים אחרות, מעסיק חייב להעביר את כל ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד כזה לפני שמסתיימת שנת המס.
 • מכיוון שחישוב מס הכנסה מבוצע בצורה שנתית, עובד שמעסיקו לא יעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפני סוף שנת המס, לא יוכל ליהנות מהטבת "זיכוי ממס" הניתנת באותה שנה, ועשוי לשלם מס גבוה מזה שהיה אמור לשלם.
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2022? מהרו להגיש תביעה מקוונת למענק עבודה.
 • שכירים שהייתה להם הכנסה מעבודה במהלך 2022 ועונים על כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • בשגרה אפשר להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה מוגשת התביעה. עם זאת, בתקופת מלחמת חרבות ברזל ניתן להגיש את התביעה המקוונת עבור שנת המס 2021 עד 31.03.2024 (במקום עד 31.12.2023).
מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)
מעדיפים להגיש תביעה למענק עבודה בסניף הדואר ולא באופן מקוון? אם עניתם על הקריטריונים שמזכים במענק לשנת 2023 מהרו להגיש תביעה בסניפי הדואר לפני השבוע האחרון של דצמבר. אם תאחרו את המועד לא תוכלו להגיש יותר תביעה עבור שנת 2023 בסניפי הדואר. מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)
איחרתם להגיש בדואר את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2022? אם לא הגשתם את התביעה בדואר לפני סוף 2023 ואתם לא מעוניינים להגיש תביעה מקוונת תוכלו להגיש בקשה מנומקת לפקיד השומה (בהליך מורכב יותר) רק עד סוף דצמבר 2024. אחרי מועד זה לא תוכלו להגיש בקשה בדואר למענק עבור שנת 2022. הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור
עבדתם ביותר ממקום עבודה אחד השנה? החלפתם מקום עבודה במהלך השנה? הפסקתם לעבוד לפני סוף השנה?
 • מהרו לבצע תיאום מס הכנסה באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות פנייה ישירה לפקיד השומה.
 • בנוסף כדאי לבצע תיאום ניכויים בביטוח לאומי שאותו ניתן לבצע ישירות מול המעסיק המשני בלי צורך לפנות לביטוח לאומי (באמצעות הצהרה על גובה השכר שלכם מהמעסיק העיקרי).
 • כאשר עבדתם במקומות עבודה שונים במהלך השנה (גם אם בתקופות שונות) נוכו משכרכם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי בשיעור מרבי.
 • עריכת תיאום מס לפני שמסתיימת השנה תאפשר למעסיק לנכות משכרכם מס מופחת ואף להחזיר לכם את כל הסכומים העודפים שניכה לכם במהלך השנה.
 • עריכת תיאום ניכויים בביטוח לאומי (ישירות מול המעסיק או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי) תאפשר למעסיק לנכות משכרכם שיעור מופחת של דמי ביטוח לאומי ולהחזיר לכם את כל הסכומים העודפים שנוכו משכרכם במהלך השנה.
 • מי שלא הספיק לבצע את התיאומים במהלך שנת המס וכתוצאה מכך נוכו משכרו סכומי מס גבוהים מאלה שהיה עליו לשלם, יוכל להגיש בשנה הבאה בקשה להחזר מס. באופן דומה, עובד שכיר שנוכו משכרו דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה מדי, יוכל להגיש בשנה הבאה בקשה להחזר כספי.
נולד לכם ילד בשנת 2024? התגרשתם במהלך השנה?

פנו למעסיק בהקדם ועדכנו את הפרטים בטופס 101 לפני שמסתיימת השנה.

 • יולדת ובן/בת זוגה זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין הילד.
 • יולדת שילדה בשנת 2024 רשאית לדחות את קבלת חלק מההטבה לשנה הבאה (שנת 2025). הדבר עשוי להשתלם אם הכנסתה בשנת 2024 לא הגיעה לסכום המחויב במס, ואם היא צופה שבשנה הבאה הכנסתה תהיה גבוהה יותר.
 • הורה (גבר או אישה) החי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת. אם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, יקבל גם הוא נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים. שווי ההטבה: 2,904 ₪.
 • עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2025 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2024. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2024 תוכלו להגיש בשנת 2025 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.
אתם גרים כבר יותר משנה ביישוב המזכה בהטבת מס?
 • אם אתם גרים ביישוב המזכה בהטבת מס, ובמהלך שנת 2024 השלמתם 12 חודשי מגורים רצופים ביישוב, ודאו כי המידע מעודכן אצל מעסיקכם וכי הוא מעניק לכם זיכוי ממס בתלוש השכר, או בקשו לעדכן את הפרטים על גבי טופס 101.
 • במידת הצורך יש למסור למעסיק טופס אישור תושבות מהרשות המקומית לגבי תקופת מגוריכם ביישוב.
 • עובדים המתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישובים מסוימים זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך.
 • ניתן לקבל את ההטבה רק לאחר השלמת 12 חודשי מגורים ביישוב.
 • עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה כבר השנה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2025 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2024. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2024 תוכלו להגיש בשנת 2025 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.
זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה
האם אתם הורים לילד שאובחן כעיוור/משותק/עם מוגבלות שכלית, או שילדכם זכאי לגמלת ילד נכה, או שוועדת זכאות ואפיון/ועדת השמה הפנתה את הילד לקבלת שירותי חינוך מיוחדים עם "סל אישי" בשל עיכוב התפתחותי?

פנו למעסיק בהקדם ועדכנו את הפרטים בטופס 101 לפני שמסתיימת השנה.

 • הורים לילד המוגדר כ"נטול יכולת" עשויים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • אם ההורים אינם בחיים או אינם מתפקדים, תינתן ההטבה לאח או לאחות של הילד שמונו כאפוטרופוס שלו "לגוף ולרכוש".
 • שווי ההטבה 5,808 ₪ בשנה.
 • אם אתם מקבלים גמלת ילד נכה עבור הילד, תוכלו לקבל את ההטבה מהמעסיק באמצעות מילוי טופס 101 ללא פנייה מקדימה לפקיד השומה. בשאר המקרים יש לפנות קודם לפקיד השומה ולקבל ממנו אישור להענקת ההטבה שאותו יש למסור למעסיק.
 • במקרים מסוימים ההטבה ניתנת גם אם הילד הוא בגיר (עבר את גיל 18).
 • עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2025 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2024. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2024 תוכלו להגיש בשנת 2025 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.
נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות
האם תרמתם השנה כסף לארגונים או לעמותות?
 • אם תרמתם לפחות 180 ₪ ניתן לקבל את החזר המס בתלוש השכר.
 • במקרה כזה על העובד להגיש בקשה לזיכוי לפקיד השומה במס הכנסה בצירוף הקבלות על התרומות ולאחר מכן למסור את האישור למעסיק כדי שיבצע את הזיכוי במסגרת השכר.
 • במקומות עבודה מסוימים ניתן למסור למחלקת שכר את הקבלות המקוריות, והמחלקה תפעל להשגת האישור ולביצוע הזיכוי לתוך השכר.
 • מי שתרם 180 ₪ ומעלה (נכון ל-2024) למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה, בגובה 35% מהתרומה.
 • ניתן לקבל את הזיכוי במסגרת המשכורת החודשית במהלך שנת המס שבה ניתנה התרומה.
 • במקרה שהבקשה לקבלת הזיכוי לא הוגשה בזמן, לא יינתן הזיכוי במסגרת השכר, ותצטרכו להגיש לפקיד השומה בקשה להחזר מס (לשם כך תצטרכו למלא דו"ח שנתי ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: טופס 106, דו"חות של קרן הפנסיה וכו').
זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46)
האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת 2018? מהרו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה או בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי לפני סוף דצמבר.
 • ניתן לבקש החזרים עד 6 שנים לאחור.
 • לאחר סוף 2024 לא ניתן יהיה עוד להגיש בקשות להחזר עבור שנת 2018.
מעוניינים לחגוג את ראש השנה האזרחית ולקחת חופש מהעבודה?
 • אם אינכם נוצרים, מהרו לבקש ממעסיקכם חופשה ביום זה.
 • אם אתם נוצרים, הנכם זכאים להיעדר מהעבודה ללא צורך באישור מהמעסיק.
 • ראש השנה האזרחית הוא אחד מהחגים שבהם עובדים נוצרים זכאים להיעדר מהעבודה מבלי ששכרם ייפגע (עובדים שעתיים או יומיים זכאים להיעדר מעבודה ולקבל דמי חגים).
 • עבור עובדים שאינם נוצרים החג נחשב ליום בחירה שניתן לקחת בו חופשה בתנאי שהעובד הודיע על כך למעסיק 30 יום מראש (למעסיק אסור לסרב למתן החופשה באותו יום).
 • אם העובד כבר ניצל את ימי הבחירה שלו בשנה זו, הוא יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה רגילה באותו יום (ללא צורך לבקש זאת 30 יום מראש), אולם בניגוד ליום בחירה, המעסיק אינו חייב להסכים לבקשת העובד (אם כי במקרה כזה עליו לנמק את התנגדותו בטעמים סבירים, כמו צרכי עבודה וכו').
ניצלתם פחות מ-7 ימי חופשה השנה? צברתם ימי חופשה משנים קודמות ולא ניצלתם אותם?

מהרו לבקש ממעסיקכם לקחת ימי חופש נוספים כדי לנצל לפחות 7 לפני סוף השנה.

 • לפי החוק, עובד רשאי לצבור ימי חופשה (בהסכמת המעסיק) בתנאי שניצל לפחות 7 ימי חופשה באותה שנה. (ורק את היתרה מעבר ל-7 ימים ניתן לצבור).
 • אם לא תנצלו 7 ימי חופשה במהלך השנה, אתם עשויים לאבד אותם, כלומר לא תוכלו לצבור את כל ימי החופשה שלא ניצלתם באותה שנה.
 • בכל מקרה, את ימי החופשה שצברתם בשנה מסוימת יש לנצל בשתי שנות העבודה הבאות, אחרת הם עשויים להימחק ולא ניתן יהיה לנצל אותם.

זכויות עובדים עצמאים ומעסיקים

שאלה/סיטואציה מה עליכם לעשות? מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? למידע נוסף
האם הפקדתם השנה סכומים כלשהם לביטוח הפנסיוני?
 • החל משנת 2017 עובד עצמאי שיש לו הכנסה מעסק חייב להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון פנסיוני (מלבד עובדים שבשנת 2017 כבר עברו את גיל 55).
 • שיעור ההפקדות נע בין 4.45% - 12.55% מההכנסה בהתאם לגובה ההכנסה, כאשר על כל שקל שמעבר לשכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לביטוח הפנסיוני.
 • עובד עצמאי רשאי להגדיל את ההפרשות לביטוח הפנסיוני אל מעבר למה שנדרש בחוק וליהנות מהטבת מס גבוהה יותר.
 • מי שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה. (זאת רק אם גובה הכנסותיו מחויב בניכוי מס הכנסה. עובד עם הכנסות נמוכות שמהן לא מנוכה מס הכנסה לא ייהנה מהטבת המס).
 • ההטבה מפחיתה את גובה המס שהעובד העצמאי יצטרך לשלם באותה שנה.
 • עובד עצמאי רשאי להגדיל את גובה ההפרשות לביטוח הפנסיוני עד 16.5% מהכנסתו וליהנות מהטבת מס גבוהה יותר.
 • הפקדה של עצמאים לביטוח פנסיוני לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • כדי ליהנות מהטבת המס על ההכנסה של שנת 2024 יש לבצע את ההפקדות לביטוח הפנסיוני לפני שמסתיימת שנת המס. סכומים שלא יופקדו לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה.
האם גובה הכנסותיכם בשנה זו מגיע לדרגה של תשלום מס הכנסה?

יש לכם סכומים פנויים ומחפשים אפיק השקעה פטור ממס?

 • עובד עצמאי רשאי להפקיד באופן עצמאי עד 4.5% מההכנסה השנתית ועד 13,203 ₪ בשנה (נכון ל-2024) לקרן השתלמות וליהנות מהטבת מס שתתבטא בהקטנת גובה מס ההכנסה שעליו לשלם (ניתן להפקיד סכומים נוספים אך הם לא יזכו בהטבת המס).
 • בנוסף, רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 20,520 ₪ (נכון ל-2024) והכספים נמשכו לאחר 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות (או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך השתלמות או לימודים).
 • עובד עצמאי שמפקיד סכומים לקרן השתלמות עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה.
 • הטבה אחת מפחיתה את גובה המס שהעובד העצמאי יצטרך לשלם באותה שנה שבה ביצע את ההפקדות (כל עוד ההפקדות אינן עולות על 4.5% מההכנסה השנתית ועד 13,203 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
 • ההטבה השנייה פוטרת את העובד מתשלום רווחי הון על הרווחים שתשיג קרן ההשתלמות על כל הסכומים שהופקדו מדי שנה לא עלו על 20,520 ₪ (נכון ל-2024) בכל שנה ובתנאי שכספים אלה נמשכו לאחר 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות (או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך השתלמות או לימודים).
 • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • כדי ליהנות מהטבת המס על ההכנסה של שנת 2024 יש לבצע את ההפקדות לביטוח הפנסיוני לפני שמסתיימת שנת המס. סכומים שלא יופקדו בפועל לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה. לא ניתן להפקיד את הכספים בשנה הבאה ולקבל הטבת מס בדיעבד על השנה הנוכחית.
התחלתם להעסיק עובד חדש במהלך השנה וטרם העברתם את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבורו? אם העסקתם עובד חדש שבעת תחילת עבודתו כבר היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, עליכם להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור כל תקופת עבודתו וזאת לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - לפי המוקדם מביניהם.
 • לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, וההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - לפי המועד המוקדם מביניהם.
 • במילים אחרות, מעסיק חייב להעביר את כל ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד זה לפני שמסתיימת שנת המס.
 • אם המעסיק מפר את חובתו לגבי הפרשות לביטוח פנסיוני, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, הרשאית להטיל עליו עיצומים כספיים.
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2022? מהרו להגיש תביעה מקוונת למענק עבודה.
 • עצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך 2022 ועונים על כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • בשגרה אפשר להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה מוגשת התביעה. עם זאת, בתקופת מלחמת חרבות ברזל ניתן להגיש את התביעה המקוונת עבור שנת המס 2021 עד 31.03.2024 (במקום עד 31.12.2023).
מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)
מעדיפים להגיש תביעה למענק עבודה בסניף הדואר ולא באופן מקוון? אם עניתם על הקריטריונים שמזכים במענק לשנת 2023 מהרו להגיש תביעה בסניפי הדואר לפני השבוע האחרון של דצמבר. אם תאחרו את המועד לא תוכלו להגיש יותר תביעה עבור שנת 2023 בסניפי הדואר. מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)
איחרתם להגיש בדואר את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2022? אם לא הגשתם את התביעה בדואר לפני סוף 2023 ואתם לא מעוניינים להגיש תביעה מקוונת תוכלו להגיש בקשה מנומקת לפקיד השומה (בהליך מורכב יותר) רק עד סוף דצמבר 2024. אחרי מועד זה לא תוכלו להגיש בקשה בדואר למענק עבור שנת 2022. הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור
האם אתם משלמים את דמי הביטוח הלאומי שלא באמצעות הוראת קבע בבנק? ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולהסדיר את התשלום לביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע בבנק.
 • דמי ביטוח לאומי המשולמים בפועל במהלך שנת המס מוכרים כהוצאה מוכרת באותה שנה שבה שולמו, וניתן לנכות אותם מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעל העובד העצמאי לשלם.
 • עובד עצמאי המשלם את דמי הביטוח הלאומי באמצעות הוראת קבע בבנק, יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל בינואר של השנה הבאה), כהוצאה מוכרת באותה שנה שאליה מתייחס התשלום, וכך יוכל להקטין את גובה המס שעליו לשלם באותה שנה, למרות שבפועל העביר את התשלום בשנה שלאחריה.
 • מי שיחתום על הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום שיבוצע ב-22.01.2025 כהוצאה מוכרת לשנת 2024, וכך יקטין את גובה המס של שנת 2024. תשלום בצורה אחרת יאפשר לעובד העצמאי לזקוף את התשלום כהוצאה מוכרת רק עבור הכנסה של 2025.
דמי ביטוח לאומי לעצמאי
האם אתם מוגדרים כ"עוסק פטור" במע"מ ומחזור העסקאות שלכם השנה עשוי להיות גבוה מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024)?
 • ניתן לדחות את מועד קבלת תקבולים מלקוחות אל השנה הבאה כדי שסך התקבולים שתקבלו עד סוף השנה לא יעלה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024) ותוכלו להמשיך ולהיחשב כ"עוסק פטור".
 • לחלופין, תוכלו לפנות אל משרד מע"מ האזורי ולשנות את מעמדכם לעוסק מורשה.
 • עוסק פטור הוא מי שמחזור עסקאותיו (לא הרווח) בשנה קלנדרית אינו עולה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"מ (בניגוד לעצמאים אחרים).
 • עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המסים בגין עסקאותיו (למשל עסקאות במקרקעין) ולכן הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ, ובמקביל הוא אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 • מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע"מ.
 • גידול בהכנסות אל מעבר ל-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024), ישלול מאותו עובד את ההטבות הללו (ומאידך הוא יוכל לקזז תשלומי מע"מ שהוציא לטובת העסק).
 • במקרה של הכנסות גבוהות במהלך השנה, דחיית תקבולים (תשלומים מלקוחות) אל השנה האזרחית הבאה עשויה לסייע לאותו עובד להיחשב כעוסק פטור וליהנות מההטבות הללו.
עוסק פטור