הקדמה:

נציבות תלונות הציבור בבנק ישראל, מבררת תלונות נגד יחידות ארגוניות ובעלי תפקידים בבנק ישראל וכן כנגד התנהלות חברות כרטיסי אשראי ובנקים מסחריים
את התלונה יש להגיש באמצעות טופס מקוון (אינטרנטי)
לפני הגשת תלונה לבנק ישראל כנגד בנק מסחרי או חברת כרטיסי אשראי, יש חובה לפנות בתלונה קודם לפניות הציבור בבנק או בחברה

נציבות תלונות הציבור בבנק ישראל, מבררת תלונות נגד יחידות ארגוניות ובעלי תפקידים בבנק ישראל, וכן כנגד התנהלות חברות כרטיסי אשראי ובנקים מסחריים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם המבקש להגיש תלונה על הגורמים הבאים:
  • על התנהלות יחידות ארגוניות או בעלי תפקידים בבנק ישראל.
  • על התנהלות חברות כרטיסי אשראי או בנקים מסחריים.

למי ואיך פונים

 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס התלונה המקוון (אינטרנטי) באופן מלא, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צירוף העתק הפנייה הראשונית לבנק או לחברת כרטיסי האשראי, והעתק התשובה, אם התקבלה.
  • יש לנסח באופן ברור את תוכן התלונה ולהציג את הטענות בנפרד, ככל הניתן.
  • אם קיימים מסמכים רלוונטיים התומכים בתלונה, רצוי לצרף אותם.

חשוב לדעת

 • התלונה יכולה להיות מוגשת על-ידי המתלונן או על-ידי מייצג מטעמו.
 • להגשת תלונה נגד בנק מסחרי או חברת כרטיסי אשראי טרם הפניה לבנק ישראל, יש לפעול בהתאם לאמור כאן.

גורמי ממשל