הקדמה:

נציבות תלונות הציבור בבנק ישראל מבררת תלונות נגד התנהלות חברות כרטיסי אשראי ובנקים מסחריים
לפני הגשת תלונה לבנק ישראל כנגד בנק מסחרי או חברת כרטיסי אשראי, יש חובה לפנות בתלונה לפניות הציבור בבנק או בחברה

נציבות תלונות הציבור בבנק ישראל מבררת תלונות נגד חברות כרטיסי אשראי ובנקים מסחריים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס התלונה המקוון (אינטרנטי) באופן מלא, ולצרף את המסמכים הבאים:
    • צירוף העתק הפנייה הראשונית לבנק או לחברת כרטיסי האשראי.
    • העתק התשובה, אם התקבלה.
    • אם קיימים מסמכים רלוונטיים התומכים בתלונה, רצוי לצרף אותם.
  • יש לנסח באופן ברור את תוכן התלונה ולהציג את הטענות בנפרד, ככל הניתן.

חשוב לדעת

  • התלונה יכולה להיות מוגשת על-ידי המתלונן או על-ידי מייצג מטעמו.

גורמי ממשל