במקרים שבהם קבלן מפר את חוזה המכר או לא מתקן ליקויים בתקופות הבדק והאחריות ניתן להגיש נגדו תלונה לרשם הקבלנים
רשם הקבלנים לא מטפל במחלוקות כספיות בין הצדדים או בתלונות שנידונות בבית המשפט
התלונה מטופלת במישור המשמעתי ולא נועדה לפתור את הסכסוך בין הקבלן לדיירים או לרוכש הדירה
לפני הגשת התלונה יש לפנות אל הקבלן בדרישה לתיקון הליקויים או ההפרות

רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מטפל בתלונות על קבלנים שרשומים בפנקס הקבלנים.

סוגי התלונות שהרשם מטפל בהן

 • תלונות בנושאים הנדסיים טכניים (כגון: ליקויי בנייה, רטיבות ואי-השלמת עבודות) או בנושאים של הפרת החוזה:
  • תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק לגבי עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי חוק המכר (דירות) או לפי תקופת הבדק שקבועה בהסכם המכר או בפסק דין שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
  • תלונות על הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין הלקוח, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע מה שהובטח במפרט הטכני.

מקרים שהרשם לא מטפל בהם

 • מחלוקות כספיות בין בעלי הנכס לבין הקבלן.
 • תלונות שהוגשו לגביהן תביעות והן נידונות בבית המשפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שרכשו דירה חדשה מקבלן, בתנאי שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.
  • תלונה לגבי הדירה תוגש על ידי בעל הדירה בלבד.
  • תלונה לגבי הרכוש המשותף תוגש רק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון.
 • לפני הגשת התלונה יש לפנות בכתב אל הקבלן, ורק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.

למי ואיך פונים

 • אם הקבלן לא השיב לפנייה או לא טיפל בה לשביעות רצון הקונה ניתן להגיש את התלונה לרשם הקבלנים.
 • יש למלא את הטופס המקוון ולצרף מסמכים רלוונטיים שתומכים בתלונה, למשל:
  • חוות דעת של מהנדס.
  • פסק דין.
  • העתק חוזה.
  • העתק מפרט טכני.
  • העתק תוכנית בנייה.
  • העתקים מהתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
 • כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.

חשוב לדעת

 • הטיפול בתלונה נעשה במישור המשמעתי, בהתאם להתנהגות המקובלת על פי החוק והתקנות.
 • הטיפול בתלונה לא מהווה הליך של בוררות, ורשם הקבלנים לא מכריע במחלוקות בין צדדים לחוזה, כולל בין דיירים לקבלנים.
 • הטיפול בתלונה לא נועד להביא לפתרון סכסוכים בין הקבלנים לבין בעלי הנכס.
 • רוכש דירה שמעוניין לכפות על קבלן תיקון של ליקוי או לקבל ממנו פיצוי כספי, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים