קבלן המוכר דירה חדשה נושא באחריות לתיקונים ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירתה לקונה
משך האחריות משתנה בהתאם לסוג הליקוי
במקרה שהקבלן לא מתקן את הליקויים ניתן להגיש נגדו תלונה לרשם הקבלנים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


קבלן המוכר דירה חדשה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירתה לקונה.

 • אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות:
 1. תקופת הבדק-
  • בתקופת הבדק חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה.
  • תקופת הבדק מתחילה עם מסירת הַחֲזָקָה בדירה, והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת הבדק שונה, כפי שיפורט בהמשך).
 2. תקופת האחריות-
  • בתקופת האחריות חובת ההוכחה חלה על רוכש הדירה – עליו להוכיח שהליקוי נובע מהתכנון, מהעבודה או מהחומרים.
  • תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת 3 שנים.
 • לאחר תקופת הבדק ולאחר תקופת האחריות חלה אחריות הקבלן רק במקרים הבאים:
 1. אי-יציבות בבניין או בבטיחותו, שמקורה בשלד הבניין או ביסודות.
 2. התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות למגורים, אם רוכש הדירה הודיע על אי-התאמה למוכר כבר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה, והליקוי לא תוקן.

מי זכאי?

 • כל מי רוכש דירה חדשה מקבלן.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להודיע לקבלן על הליקויים ולדרוש ממנו לתקנם.
 • כדי להסתמך על קיומו של ליקוי שאותו ניתן לגלות בעת העמדת הדירה לרשות הקונה יש להודיע עליו למוכר בתוך שנה ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה.
 • במקרה שהקבלן לא מתקן את הליקויים ניתן להגיש נגדו תלונה לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון - לפרטים נוספים.
 • כמו כן ניתן להגיש נגד הקבלן תביעה משפטית.

תקופת הבדק לדירות שנרכשו מיום 06.04.2011 ואילך

 • תקופות הבדק על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת מיום 06.04.2011 ואילך, ובתנאי שבניית הדירה לא הסתיימה לפני מועד זה, הן:
 • ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים.
 • ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים.
 • כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – 3 שנים.
 • ליקוי בפיתוח חצר (כולל שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת), וכן שקיעות, בין היתר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – 3 שנים.
 • כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – 3 שנים.
 • כשל, לרבות נזילות, במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – 4 שנים.
 • כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – 4 שנים.
 • סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – 5 שנים.
 • התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – 7 שנים.
 • כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

תקופת הבדק לדירות שנרכשו לפני יום 06.04.2011 או שבנייתן הסתיימה לפני יום זה

 • תקופות הבדק לדירות שנרכשו לפני יום 06.04.2011 או שבנייתן הסתיימה לפני יום זה, אף אם נמכרו לאחר מכן, הן:
 • צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים.
 • חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – 3 שנים.
 • מכונות, מנועים ודוודים – 3 שנים.
 • קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – 3 שנים.
 • שקיעת מרצפות בקומת קרקע – 3 שנים.
 • שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – 3 שנים.
 • סדקים עוברים בקירות ובתקרות – 5 שנים.
 • קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – 7 שנים.
 • כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים