הקדמה:

לקבלן המוכר דירה חדשה אסור לקבל מהרוכש יותר מ-7% מהמחיר אלא אם הבטיח את כספיו של הרוכש
אם הקבלן אינו מספק בטוחות באחת הדרכים המותרות, הרוכש יכול להגיש נגדו תלונה לממונה על חוק המכר
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


לקבלן המוכר דירה חדשה אסור לקבל יותר מ-7% ממחיר הדירה, אלא אם כן הבטיח את כספו של הרוכש באחת מהדרכים הבאות:

 • מסר לרוכש ערבות בנקאית.
 • ביטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת לטובת רוכש הדירה.
 • שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע במשכנתא ראשונה לטובת רוכש הדירה.
 • רשם הערת אזהרה לטובת הרוכש.
 • העביר את הבעלות (או זכות אחרת בדירה או בחלק יחסי מהקרקע) על שם הרוכש.

מי זכאי?

 • רוכש דירה חדשה מקבלן המשלם מעל 7% ממחיר הדירה זכאי כי הכספים ששילם יובטחו על-ידי הקבלן באחת הדרכים הנ"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. לקבלן אסור לדרוש ולקבל סכום העולה על 7% ממחיר הדירה, אם לא הבטיח את השקעת הרוכש באחת מהדרכים שצוינו.
 • אם הקבלן הבטיח את כספי הרוכש באמצעות מתן ערבות בנקאית או באמצעות עריכת ביטוח, הוא יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי הערובה האחרות (ביטוח, שיעבוד, רישום הערת אזהרה או העברת בעלות לטובת הרוכש), וזאת רק אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. בניית הדירה הושלמה.
  2. החזקה בדירה נמסרה לידי הרוכש.
  3. לא נקבע בחוזה המכר שהמוכר אינו רשאי להחליף את הערובה.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים