לקבלן שמוכר דירה חדשה אסור לקבל מהרוכש יותר מ-7% מהמחיר, אלא אם הבטיח את כספיו של הרוכש
אם הקבלן לא מספק בטוחות באחת הדרכים המותרות, הרוכש יכול להגיש נגדו תלונה לממונה על חוק המכר


לקבלן שמוכר דירה חדשה אסור לקבל יותר מ-7% ממחיר הדירה, אלא אם הבטיח את כספו של הרוכש באחת מהדרכים הבאות:

 • מסר לרוכש ערבות בנקאית.
 • ביטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת לטובת רוכש הדירה.
 • שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע במשכנתא ראשונה לטובת רוכש הדירה.
 • רשם הערת אזהרה לטובת הרוכש.
 • העביר את הבעלות (או זכות אחרת בדירה או בחלק יחסי מהקרקע) על שם הרוכש.

מי זכאי?

 • רוכש דירה חדשה מקבלן שמשלם מעל 7% ממחיר הדירה זכאי שהכספים ששילם יובטחו על-ידי הקבלן באחת הדרכים שצוינו.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. לקבלן אסור לדרוש ולקבל סכום שעולה על 7% ממחיר הדירה, אם לא הבטיח את השקעת הרוכש באחת הדרכים שצוינו.
 • אם הקבלן הבטיח את כספי הרוכש באמצעות מתן ערבות בנקאית או באמצעות עריכת ביטוח, הוא יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מהערובות האחרות (ביטוח, שיעבוד, רישום הערת אזהרה או העברת בעלות לטובת הרוכש), רק אם כל התנאים הבאים התקיימו:
  1. בניית הדירה הושלמה.
  2. החזקה בדירה נמסרה לידי הרוכש.
  3. לא נקבע בחוזה המכר שהמוכר לא רשאי להחליף את הערובה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים