במקרה של חשש למפגע סביבתי, ניתן לפנות לרשות המקומית או למשרד להגנת הסביבה כדי שיטפלו במפגע
ניתן גם להגיש תביעה פרטית או תובענה קבוצתית על הפגיעה כנגד מי שגרם למפגע הסביבתי
לרשימת הגופים שניתן לפנות אליהם, ראו באתר המשרד להגנת הסביבה


במקרה של חשד למפגע סביבתי, ניתן לפנות ליחידה הסביבתית ברשות המקומית או לאיגוד הערים המטפל בנושאי איכות הסביבה.

  • אם המפגע הסביבתי נמשך, ניתן לפנות לרכזי פניות הציבור במשרד להגנת הסביבה במחוז הרלוונטי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל אדם בישראל זכאי לדווח לרשויות על מפגע סביבתי.

למי ואיך פונים

  • במקרה של חשש למפגע סביבתי יש לפנות לרשות המקומית - ליחידה הסביבתית ברשות המקומית או לאיגוד הערים המטפל בנושאי איכות סביבה. לרשימת איגודי ערים ויחידות סביבתיות מאתר המשרד להגנת הסביבה.
  • אם מדובר במפגע סביבתי מתמשך, ניתן לפנות למרכזי פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה. לרשימת מרכזות פניות הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה.
  • לדיווחים דחופים במקרים של זיהום או חשש לזיהום הסביבה (זיהום קרקע, זיהום מים, או זיהום אוויר), ניתן לפנות למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, הפועל 24 שעות ביממה, בטלפון: *6911 .
  • אם המפגע הסביבתי אינו מטופל כנדרש על-ידי הרשות המקומית או במקרה שבו הרשות המקומית היא האחראית למפגע, ניתן לפנות למשטרה הירוקה: 08-9788888.
  • כמו כן, ישנה אפשרות לפנות בתלונה למשטרת ישראל.
טיפ
המדווח על המפגע יכול לתעד אותו, למשל באמצעות צילום המפגע ורישום השעות שבהן מתרחש הזיהום.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות