הקדמה:

בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה, זכאים להשתתפות במימון אגרת רכב ודמי ביטוח רכב
לא ניתן לקבל את ההטבה באופן רטרואקטיבי על שנים קודמות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


הורים שכולים וכן אלמן או אלמנה של מי בפעולת איבה, שברשותם רכב, זכאים למענק שנתי למימון אגרת הרכב ולמענק שנתי כהשתתפות במימון דמי ביטוח הרכב.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהציג בפניו מדי שנה את צילום תשלום אגרת הרכב.
  • השתתפות המוסד לביטוח לאומי בתשלום אגרת רכב להורים שכולים מגולמת בתוך הקצבה החודשית.

חשוב לדעת

  • לא ניתן לקבל מענקים עבור אגרת רכב או ביטוח רכב רטרואקטיבית. יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בסמוך למועד התשלום של האגרה או של דמי הביטוח.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים