הקדמה:

בני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה, זכאים להשתתפות במימון אגרת רכב ודמי ביטוח רכב
לא ניתן לקבל את ההטבה באופן רטרואקטיבי על שנים קודמות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


הורים שכולים וכן אלמן או אלמנה של מי שנספה בפעולת איבה, שברשותם רכב, זכאים למענק שנתי למימון אגרת הרכב ולמענק שנתי כהשתתפות במימון דמי ביטוח הרכב.

מי זכאי?

  • הורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה שברשותם רכב.
  • אלמן או אלמנה של מי שנספה בפעולת איבה שברשותו/ה רכב.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהציג מדי שנה את צילום תשלום אגרת הרכב.
  • השתתפות המוסד לביטוח לאומי בתשלום אגרת רכב להורים שכולים מגולמת בתוך הקצבה החודשית.

חשוב לדעת

  • לא ניתן לקבל מענקים עבור אגרת רכב או ביטוח רכב רטרואקטיבית. יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בסמוך למועד התשלום של האגרה או של דמי הביטוח.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים