הקדמה:

משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים על-פי תאריך עלייתם ועל-פי מספר התלמידים במוסד החינוכי
השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור למי שלא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אמם


משרד החינוך מקצה שעות מיוחדות להוראת העברית כשפה שנייה ולהשלמת הפערים במקצועות הלימוד לתלמידים עולים.

מי זכאי?

 • תלמידים שלא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אמם.

הקצאת שעות לעולים חדשים לשם למידת השפה העברית

 • משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים על-פי תאריך עלייתם ועל-פי מספר התלמידים במוסד החינוכי (כמפורט בחוזר המנכ"ל:
  • בחינוך הקדם-יסודי - תלמידים שעלו לישראל לאחר יום 01.01.2020
  • בחינוך היסודי - תלמידים שעלו לישראל לאחר יום 01.01.2020
  • בחטיבות הביניים - תלמידים שעלו לישראל לאחר יום 01.01.2019
  • בחטיבות העליונות -
   • תלמידים שעלו לישראל החל מיום 01.01.2019
   • תלמידים שעלו לישראל לאחר יום 01.01.2016 ועד ליום 31.12.2018 (עולים ותיקים) זכאים לתגבור של שעה שבועית לשם שיפור השפה.
  • להקצאת השעות עבור עולים מאתיופיה ראו הוראת העברית כשפה שנייה והקצאת שעות לתלמידים עולים מאתיופיה.
 • על-פי המלצת משרד החינוך, בשלב הראשון של רכישת השפה העברית בלבד, מומלץ לעולים החדשים ללמוד במסגרות לימוד נפרדות (אולפניות), בתוך בתי הספר הקולטים תלמידים עולים.
 • על-פי המלצת משרד החינוך, מומלץ לשלב את התלמידים העולים הלומדים במסגרת האולפנית בכיתות האם במקצועות שהם יכולים להשתלב בהם.
  • השילוב יהיה על חשבון שעות התקן הרגילות (במסגרת השעות הרגילות) של הכיתה.
 • יש לאפשר לתלמידים עולים ללמוד שעות רבות ככל האפשר בקבוצה נפרדת של תלמידים עולים לשם רכישת העברית כשפה שנייה, שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד.
 • רצוי להפעיל קבוצות תלמידים רב-גיליות, למעט בתי הספר היסודיים - בהם אין לפתוח קבוצה שבה פער הגילים גדול משלוש שנים (כלומר, עד שלוש שכבות גיל לכל היותר בקבוצה).
 • יש להקפיד שכל תלמיד ילמד לפחות 6 שעות שבועיות מהקצאת השעות הייחודיות בקבוצה נפרדת של תלמידים עולים.

תכניות ייחודיות לתלמידים עולים

הערת עריכה
הפסקה מוסתרת. נראה שבית הספר הוא זה שצריך לפנות למפקחים, לכן, נראה שאין צורך לפרט כאן
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 11:31, 29 ביולי 2018 (IDT)

חשוב לדעת

 • משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים על-פי תאריך עלייתם ועל-פי מספר התלמידים בכיתה.
 • השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור תלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות.
 • אין ליצור קבוצות לימוד שישתתפו בהן תלמידים שאינם עולים ושאין להם זכאות לשעות אלה.
 • אם בית הספר לא מקצה שעות לימוד נוספות, על התלמיד לפנות לבירור אל מזכירות בית הספר, ולאחר מכן אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
 • תלמידים שהם עולים חדשים עשויים להיות זכאים להתאמות במבחני המיצ"ב, אם הם נמצאים בארץ בין שנה אחת ל-3 שנים ב-1 בינואר בשנה שבה מתקיים המבחן. למידע נוסף ראו התאמות לתלמידים עולים חדשים במבחני המיצ"ב.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים