משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים על-פי תאריך עלייתם ועל-פי מספר התלמידים במוסד החינוכי
השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור למי שלא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אמם
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


משרד החינוך מקצה שעות מיוחדות להוראת העברית כשפה שנייה ולהשלמת הפערים במקצועות הלימוד לתלמידים עולים.

 • כל תלמיד עולה בבית הספר ילמד עברית כשפה שנייה במשך 6 שעות שבועיות לכל הפחות.
 • השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור הלימודים לתלמידים עולים.
 • לכל תלמיד יהיו שיעורים קבועים במערכת השעות לרכישת השפה ולתוכנית עבודה אישית. המערכת והתוכנית יוגשו לתלמידים ולהוריהם בתחילת שנת הלימודים.
 • מחנך הכיתה אחראי לליווי התלמיד העולה ולמעקב אחר התקדמותו בלימודים.

מי זכאי?

 • תלמידים שלא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אמם.

הקצאת שעות לעולים חדשים לשם למידת השפה העברית

 • משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים על-פי תאריך עלייתם ועל-פי מספר התלמידים במוסד החינוכי (כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך):
  • בחינוך הקדם-יסודי - תלמידים שעלו לישראל לאחר יום 01.01.2021
  • בחינוך היסודי - תלמידים שעלו לישראל לאחר יום 01.01.2021
  • בחטיבות הביניים - תלמידים שעלו לישראל לאחר יום 01.01.2020
  • בחטיבות העליונות -
   • תלמידים שעלו לישראל החל מיום 01.01.2020
   • תלמידים שעלו לישראל לאחר 01.01.2017 ועד 31.12.2019 (עולים ותיקים) זכאים לתגבור של שעה שבועית אחת לשם שיפור השפה.
  • להקצאת השעות עבור עולים מאתיופיה ראו הוראת העברית כשפה שנייה והקצאת שעות לתלמידים עולים מאתיופיה.
 • לשם למידה מיטבית, לימודי השפה ייעשו באופן קבוצתי, ובמקרה של עולה אחד – באופן פרטני.

תוכניות ייחודיות לתלמידים עולים

 • במסגרת בית הספר מוצעות לתלמידים העולים תוכניות שונות שנועדו לקדם את קליטתם והשתלבותם הלימודית והחברתית. חלק מהתוכניות מיועדות לעולים חדשים, וחלקן לעולים ותיקים שאינם זכאים עוד להקצאת שעות ללימוד השפה העברית כשפה שנייה.
 • התוכניות מתקיימות לאחר שעות הלימודים בבית הספר.
 • למידע על התוכניות ראו בפורטל ההורים שבאתר משרד החינוך, וכן בסעיף 7 בחוזר המנכ"ל.
 • להצטרפות לתוכניות יש לפנות להנהלת בית הספר.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים