תלמידים עולים חדשים, הנמצאים בארץ בין שנה אחת ל-3 שנים ב-1 בינואר בשנה שבה מתקיים מבחן המיצ"ב, זכאים להיבחן בכיתה מותאמת
הזכאות להיבחן בכיתה מותאמת מותנית באישור מנהל בית הספר, לאחר שקיבל המלצה על כך מגורמי המקצוע


תלמידים עולים חדשים נדרשים להיבחן במבחן המיצ"ב והם זכאים להיבחן בכיתה מותאמת.

 • כיתה מותאמת היא כיתה נפרדת מכיתת האם, שיש בה תנאי היבחנות המותאמים במידת האפשר לצרכי התלמידים.
 • לצורך קביעת הזכאות, תלמידים עולים חדשים הם תלמידים עולים חדשים הנמצאים בארץ בין שנה אחת ל-3 שנים ב-1 בינואר בשנה שבה מתקיים המבחן.
 • זכאותם של התלמידים העולים להיבחן בכיתה מותאמת מותנית בקבלת אישור ממנהל בית הספר.

סוגי ההתאמות לתלמידים עולים חדשים במבחני המיצ"ב

 • היבחנות בכיתה מותאמת:
  • היבחנות בכיתה נפרדת מכיתת האם, שיש בה תנאי היבחנות המותאמים במידת האפשר לצרכי התלמידים.
  • תתאפשר הקראת שאלות המבחן על ידי המורה - לפי בקשת התלמידים בקבוצה. התלמיד רשאי לבקש הקראה חוזרת של שאלות הבחינה או חלקים ממנו.
  • כיתה מותאמת תכלול 20 תלמידים לכל היותר, ולכל 5 תלמידים יוקצה מורה נפרד לשם ההקראה. המורה המקריא במבחן באנגלית יהיה המורה לאנגלית.
  • תלמיד רשאי, במידת הצורך, לבצע הפסקות לפרקי זמן בתוך הכיתה, תוך שמירה על מסגרת הזמן של המבחן.
  • כיתות מותאמות תיפתחנה רק במבחנים במתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. במבחן בשפת אם (עברית או ערבית) לא תיפתחנה כיתות מותאמות, וכל התלמידים ייבחנו בכיתות האם.
  • בית הספר רשאי להפנות תלמיד להיבחנות בכיתה מותאמת בכל המבחנים או בחלק מהמבחנים.
 • תלמידים בעלי צרכים מיוחדים עשויים להיות זכאים להתאמות נוספות בגין מאפייני המוגבלויות. למידע נוסף ראו התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב.
 • בנוסף תינתן תוספת זמן של עד 20 דקות לכל התלמידים בכיתות האם ובכיתות המותאמות שיזדקקו לכך, ללא צורך בתיאום מראש.

מי זכאי?

 • תלמידים עולים חדשים, הנמצאים בארץ בין שנה אחת ל-3 שנים ב-1 בינואר בשנה שבה מתקיים המבחן.

תהליך מימוש הזכות

 • על מנהל בית הספר לאשר את זכאותו של התלמיד להיבחן בכיתה מותאמת - לאחר התייעצות עם גורמי מקצוע המכירים את תפקודו של התלמיד וקבלת המלצה להיבחנות של התלמיד בכיתה מותאמת.
 • על בית הספר לדווח למשרד החינוך על התלמידים הזכאים להתאמות, ולציין אילו תנאי היבחנות נדרשים עבורם.

חשוב לדעת

 • על בית הספר להקצות כיתות שישמשו כיתות מותאמות ומספר מתאים של מורים מקריאים, בהתאם למספר התלמידים שיופנו.
 • תלמידים בעלי צרכים מיוחדים עשויים להיות זכאים להתאמות נוספות, בגין מאפייני המוגבלויות. למידע נוסף ראו התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב.
 • על בית הספר לדווח למשרד החינוך על התלמידים הזכאים להתאמות ועל תנאי ההיבחנות הנדרשים להם, עד למועד שייקבע בכל שנה.
 • הציונים של התלמידים העולים החדשים במבחני המיצ"ב לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית ספרי בכל המבחנים - בין אם נבחנו בכיתה מותאמת או בכיתה רגילה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים