משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות להקניית השפה העברית ולתגבור עבור תלמידים שהם עולים חדשים - לפרטים נוספים לגבי הזכאות הכללית של תלמידים עולים
ערך זה עוסק בזכאות הספציפית לתלמידים שעלו מאתיופיה
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


משרד החינוך מקצה שעות מיוחדות להוראת העברית כשפה שנייה ולהשלמת הפערים במקצועות הלימוד לתלמידים עולים.

 • כל תלמיד עולה בבית הספר ילמד עברית כשפה שנייה במשך 6 שעות שבועיות לכל הפחות.
 • השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור הלימודים לתלמידים עולים.
 • לכל תלמיד יהיו שיעורים קבועים במערכת השעות לרכישת השפה ולתוכנית עבודה אישית. המערכת והתוכנית יוגשו לתלמידים ולהוריהם בתחילת שנת הלימודים.
 • מחנך הכיתה אחראי לליווי התלמיד העולה ולמעקב אחר התקדמותו בלימודים.

מי זכאי?

 • תלמידים ממוצא אתיופי שלא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אמם.

הקצאת שעות לעולים חדשים מאתיופיה לשם למידת השפה העברית

 • משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות להקניית השפה העברית ולתגבור עבור תלמידים עולים מאתיופיה.
 • המפתח להקצאת השעות משתנה בהתאם לגיל התלמיד, תאריך עלייתו ארצה ולפי מספר התלמידים במוסד החינוכי (כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך):
  • בחינוך הקדם-יסודי -
   • תלמידים שהם או הוריהם עלו לישראל לאחר 01.01.2017.
  • בחינוך היסודי -
   • תלמידים שעלו לישראל לאחר 01.01.2018.
   • תלמידים שעלו לישראל לאחר 01.01.2011 ועד 31.12.2017 (עולים ותיקים) זכאים לתגבור של חצי שעה שבועית.
  • בחטיבות הביניים -
   • תלמידים שעלו לישראל לאחר 01.01.2017.
   • תלמידים שעלו לישראל לאחר 01.01.2011 ועד ליום 31.12.2016 (עולים ותיקים) זכאים לתגבור של חצי שעה שבועית.
  • בחטיבות העליונות -
   • תלמידים שעלו לישראל לאחר 01.01.2020.
   • תלמידים שעלו לישראל לאחר 01.01.2009 ועד ליום 31.12.2019 זכאים לתגבור של שעתיים שבועיות.
 • לשם למידה מיטבית, לימודי השפה ייעשו באופן קבוצתי, ובמקרה של עולה אחד – באופן פרטני.

תוכניות ייחודיות לתלמידים עולים

 • במסגרת בית הספר מוצעות לתלמידים העולים תוכניות שונות שנועדו לקדם את קליטתם והשתלבותם הלימודית והחברתית. חלק מהתוכניות מיועדות לעולים חדשים, וחלקן לעולים ותיקים שאינם זכאים עוד להקצאת שעות ללימוד השפה העברית כשפה שנייה.
 • התוכניות מתקיימות לאחר שעות הלימודים בבית הספר.
 • למידע על התוכניות ראו בפורטל ההורים שבאתר משרד החינוך, וכן בסעיף 7 בחוזר המנכ"ל.
 • להצטרפות לתוכניות יש לפנות להנהלת בית הספר.

חשוב לדעת

 • משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים מאתיופיה, כדי שבראש ובראשונה ירכשו את השפה העברית.
 • השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור תלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות.
 • בשאלות ובירורים ניתן לפנות אל מזכירות בית הספר, ולאחר מכן אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
 • תלמידים שהם עולים חדשים עשויים להיות זכאים להתאמות במבחני המיצ"ב, אם הם נמצאים בארץ בין שנה אחת ל-3 שנים ב-1 בינואר בשנה שבה מתקיים המבחן. למידע נוסף ראו התאמות לתלמידים עולים חדשים במבחני המיצ"ב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים