הקדמה:

הזכות לפיצויי פיטורים מלאים לעובד שהתפטר עקב מעבר דירה לרגל נישואיו, חלה גם על מי שהתפטר עקב מעבר דירה לרגל היותו ידוע בציבור
אם במועד ההתפטרות העובד טרם עבר לגור במשותף עם בן או בת הזוג , על העובד להביא ראיות משמעותיות לזוגיות בעלת נראות וכוונה ממשית למגורים משותפים
על פי התקנות הזכאות לפיצויי פיטורים חלה בתנאי שהמרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום המגורים הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 48000-01-17
תאריך:
08.12.2020

רקע עובדתי

 • העובדת הועסקה בחברה עד ליום 30.04.2013, עת התפטרה עקב כוונתה להעתיק את מקום מגוריה למקום מגוריו של בן זוגה, אשר לא היתה מחלוקת שהנו הידוע בציבור שלה.
 • ביום סיום יחסי העבודה חתמה העובדה על הסכם ממון עם בן זוגה בו הביעו השניים את רצונם לגור ולחיות יחדיו כבעל ואישה במשק בית משותף, להביא ילדים משותפים ולהינשא בעתיד, לאחר שתוסר המניעה המשפטית שחלה על שניהם עקב כך שטרם הסתיימו הליכי הגירושין הממושכים בין העובדת לבעלה הראשון.
 • ביום 05.05.2013 ערכו העובדת ובן הזוג מסיבה בה לבשה העובדת שמלת כלה והשניים החליפו ביניהם טבעות נישואים. באותו היום עברה העובדת להתגורר עם בן הזוג .
 • העובדת הגישה תביעה כנגד החברה בבית הדין האזורי לעבודה, בטענה שהיא זכאית לפיצויי פיטורים מלאים מכח סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים והתקנות הנלוות] עליו, הקובעים שעובד שהתפטר ממקום עבודתו בשל מעבר דירה לרגל נישואיו, זכאי לפיצויי פיטורים בתנאי שהמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום העבודה. החברה טענה שהעובדת אינה זכאית לפיצויי פיטורים מלאים משום שהעתקת מקום המגורים איננה לרגל נישואיה ומכיוון שהיא נשואה לגבר אחר.
 • בית הדין האזורי קיבל את תביעתה של העובדת לתשלום מלוא פיצויי פיטורים, והחברה ערערה על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה.
 • הערעור נסב סביב השאלה האם הזכות לפיצויי פיטורים הקיימת למי שהעתיק את מגוריו ל"רגל נישואיו" חלה גם על מי שעשה זאת לרגל היותו ידוע בציבור.

פסיקת בית הדין

 • בית הדין הארצי לעבודה דחה את הערעור וקבע שהזכות לפיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב מעבר דירה לרגל נישואיו, חלה גם על מי שהתפטר עקב מעבר דירה לרגל היותו ידוע בציבור.
 • בית הדין פסק שניתן לפרש את לשונו של סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים כסעיף החל גם גם על ידועים בציבור וכי התכלית של החוק, שהיא מתן רשת ביטחון כלכלית לעובד המסיים את עבודתו, חלה גם במקרה בו עובד העתיק את מגוריו לרגל היותו ידוע בציבור.
 • כמו כן, מניתוח הוראות החוק עולה שהזכאות של בני זוג לפיצויי פיטורים עקב מעבר דירה אינו מחובר לסטטוס של נשואים דווקא, וכי לאור ערכי השוויון והביטחון הסוציאלי אין מקום לשוני רלוונטי בין קבוצת העובדים שהתפטרו לרגל נישואיהם לבין קבוצת העובדים שהתפטרו לרגל היותם ידועים בציבור.
 • אם במועד ההתפטרות טרם התקיים היסוד המרכזי שבזוגיות שהוא המגורים המשותפים, על העובד להביא ראיות משמעותיות לזוגיות בעלת נראות וכוונה ממשית למגורים משותפים. במקרה שכזה מעסיק רשאי לדרוש מהעובד תצהיר לכך שסיבת התפטרותו היא לצורך הקמת תא משפחתי במקום מרוחק. במקרה של מחלוקת, יכול העובד להציג הוכחות נוספות כגון: ראיות המצביעות על מעבר למגורים משותפים, ראיות המצביעות על עריכת מסיבה לציון המאורע, הסכם ממון, מסמכים המעידים על ילדים משותפים וראיות על השתתפות כבני זוג באירועים משפחתיים וחברתיים.
 • במקרה הנדון מחומר הראיות עלה כי טענות העובדת בדבר היותה ידועה בציבור במועד ההתפטרות הוכחו כנדרש. לביסוס קביעה זו הובאו בחשבון: טקס הנישואין שערכו השניים סמוך למועד ההתפטרות, בחירת העובדת לעזוב את מקום מגוריה מיד לאחר התפטרותה ומעבר למגורים עם בן זוגה.
 • לאור כל האמור לעיל דחה בית הדין הארצי את הערעור ופסק שהעובדת זכאית למלוא פיצויי הפיטורים בהתאם לסעיף 8(1 )לחוק פיצויי פיטורים .

משמעות

 • הזכות לפיצויי פיטורים מלאים לעובד שהתפטר עקב מעבר דירה לרגל נישואיו, חלה גם על מי שהתפטר עקב מעבר דירה לרגל היותו ידוע בציבור, ובלבד שהמרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום המגורים הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום העבודה.
 • הזכות לפיצויי פיטורים למי שהתפטר עקב מעבר דירה לרגל היותו ידוע בציבור חלה גם על בני זוג מאותו מין, בני זוג שחל איסור הלכתי על נישואיהם ובני זוג שלא מעוניינים למסד את הקשר ביניהם על פי דת.
 • אם במועד ההתפטרות העובד טרם עבר לגור במשותף עם בן או בת הזוג , על העובד להביא ראיות משמעותיות לזוגיות בעלת נראות וכוונה ממשית למגורים משותפים .

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו