הקדמה:

חוקי העבודה קובעים שורה של מקרים שבהם עובד שהתפטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים
בתנאים מסויימים, התפטרות עקב מעבר דירה מזכה את העובד בפיצויי פיטורים
בין המקרים שבהם מעבר דירה עשוי לזכות בפיצויי פיטורים נכללים: גירושים, מעבר ליישוב חקלאי, איזור פיתוח או התנחלות, ומעבר בעקבות בן הזוג


סעיף 8 לחוק פיצויי פיטוריםוהתקנות הנלוות אליו קובע כי, בנסיבות מסויימות, עובד המתפטר בשל מעבר למקום מגורים המרוחק ממקום העבודה יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

 • המרחקים מחושבים לפי פרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות הממשלתית. לחישוב מרחקים בין יישובים, ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

עובד או עובדת שהתפטרו ממקום עבודתם בשל מעבר דירה, בהתקיים אחת מהנסיבות הבאות:

 • עובד שהתפטר לרגל נישואיו, ועבר בעקבותיהם ליישוב בישראל (לא בחו"ל) שבו גר בן-זוגו, אם המרחק בין מקום מגוריו החדש של העובד לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
דוגמה
עובדת שהתגוררה ועבדה בתל אביב עד נישואיה לאדם המתגורר ועובד בחיפה. אם העובדת תבקש להתפטר כדי לעבור להתגורר עם בעלה בחיפה, היא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים, למרות שהתפטרה מעבודתה ולא פוטרה ממנה. אם העובדת ובעלה ירצו לעבור להתגורר יחד בבאר שבע לאחר נישואיהם, העובדת לא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים, מכיוון שלא מתקיים התנאי של מעבר למקום מגוריו של בן הזוג, שכן בני הזוג עוברים לעיר שאף אחד מהם לא התגורר בה לפני הנישואים. חריג למצב זה הוא מעבר בעקבות מעבר עבודה של בן הזוג, כפי שיפורט בהמשך.
דוגמה
עובדת התגוררה בקצרין לפני נישואיה ועבדה בירושלים. העובדת נישאה לאדם המתגורר בתל אביב. במקרה כזה, אם העובדת תעבור לגור בתל אביב לאחר הנישואים, היא לא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים אם תתפטר מעבודתה: למרות שתל אביב מרוחקת למעלה מ-40 ק"מ מקצרין, המרחק בין תל אביב למקום עבודתה בירושלים קצר יותר מהמרחק בין מקום מגוריה הקודם בקצרין, לבין אותו מקום עבודה.
שימו לב
הזכות לפיצויי פיטורים מלאים לעובד שהתפטר עקב מעבר דירה לרגל נישואיו, חלה גם על מי שהתפטר עקב מעבר דירה לרגל היותו ידוע בציבור. למידע נוסף ראו את פסיקת בית הדין הארצי לעבודה.
 • עובד שהתפטר לרגל מעבר מיישוב שאינו חקלאי ליישוב חקלאי.
  • ישוב חקלאי מוגדר כקיבוץ, מושב, או ישוב שמרבית תושביו הם חקלאים.
  • כלל זה יחול בתנאי שהעובד יגור לפחות 6 חודשים ביישוב שאליו העתיק את מגוריו.
 • עובד שהתפטר לרגל מעבר מיישוב שאינו באזור פיתוח ליישוב באזור פיתוח.
  • כלל זה יחול בתנאי שהעובד יגור לפחות 6 חודשים ביישוב שאליו העתיק את מגוריו.
  • על-פי התקנות, ישוב באזור פיתוח הוא אחד מהיישובים הבאים: אופקים, אילת, בית-שאן, בית-שמש, דימונה, חצור, ירוחם, כרמיאל, מגדל-העמק, מדרשת שדה בוקר, מצפה-רמון, מעלות-תרשיחא, נתיבות, נצרת-עילית, ערד, צפת, קרית-גת, קרית-מלאכי, קרית-שמונה, שדרות, שלומי, יקנעם-עלית, עכו, טבריה, עפולה, גילון, עצמון, יודפת, יעד, קורנית, שכניה, מורשת, מנוף, מרכז ספיר, יבנאל, כפר-ורדים, הילה, מתת, אדר, עמקה, חרשים, כמון, מכמנים, ורד הגליל, ארשת, עדי, הררית, פרחי אביב, צורית, טל אל, כליל, קציר, מנחמיה, מטולה, מגדל, רמת ישי, ראש פינה, כנרת (המושבה), כפר תבור, יסוד המעלה, מסד, מצפה נטופה, חיספין, אשחר, הר חלוץ, יובלים, מעלה צביה, רקפת, חורפיש, מצפה הושעיה, גבעת אלה, גבעת אבני, אלון הגליל, אבטליון, שורשים.
 • עובד שהעתיק את מקום מגוריו בשל העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
 • עובד שהעתיק את מקום מגוריו להתנחלות או היאחזות, וגר באותו מקום לפחות 6 חודשים רצופים.
 • עובד שהעתיק את מקום מגוריו בשל העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
 • עובד שהעתיק את מקום מגוריו בשל הצטרפותו לבן זוגו היוצא לתקופה העולה על 6 חודשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, והמעסיק סירב לאשר לעובד חופשה ללא תשלום למשך תקופת השליחות.
 • עובד שהתפטר מעבודתו בשל גירושיו והעתיק את מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, בתנאי שגר ביישוב זה לפחות 6 חודשים.
 • עובד שהתפטר מעבודתו והעתיק את מקום מגוריו בשל הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לעניין זה הממשלה, והיחידה שבה מועסק בן הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.
 • עובד שהתפטר מעבודתו והעתיק את מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל, הנמצאים לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם, בתנאי שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו לעומת מקום מגוריו הקודם והעובד גר 6 חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק לגבי ההתפטרות מראש בכתב בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק. לפרטים ראו הודעה מוקדמת להתפטרות.
 • על העובד להוכיח שכתוצאה מהמעבר ליישוב החדש נוצר לו קושי להמשיך ולעבוד אצל המעסיק הקודם ושההתפטרות נעשתה בשל מעבר הדירה.
 • העובד יכול להוכיח את העתקת מקום מגוריו באמצעות אישור מגורם מוסמך מהיישוב החדש (כגון מזכיר קיבוץ או מושב, כשמדובר במעבר ליישוב חקלאי), או באמצעות מסמכים המעידים על כך שהוא תושב יישוב מסוים, לרבות המסמכים הבאים:
  • "אישור תושב מקום", המונפק על ידי העירייה/היישוב והמעיד כי התובע הוא תושב המקום.
  • אישור העירייה לתו חניה בתחומי העיר, שהונפק לעובד בתוקף היותו תושב העיר.
  • הסכם שכירות או הסכם מכר המעידים כי העובד מתגורר ביישוב החדש.
  • אישור תשלום ארנונה, המעיד על מקום מגוריו החדש של העובד.
  • אישורים שונים מרשויות המס, המעידים על מקום מגוריו החדש של העובד.

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

 • במקרה שלא נדרשים מגורים של 6 חודשים לפחות במקום המגורים החדש:
  • על פיצויי הפיטורים להיות משולמים עם סיום יחסי עובד מעביד, כלומר ביום האחרון לעבודה או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה.
  • מהיום ה-16 ועד היום ה-30 המעסיק מחוייב בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.
  • אם המעסיק אינו משלם בחלוף 30 יום הוא עלול לשאת בפיצויי הלנה.
 • במקרה שנדרשים מגורים של 6 חודשים לפחות במקום המגורים החדש:
  • לצורך הזכאות לפיצויי פיטורים, אין צורך להוכיח מגורים במקום החדש 6 חודשים לפני ההתפטרות, אלא מספיקה הוכחה לגבי המגורים במקום החדש אחרי מועד ההתפטרות ממקום העבודה.
  • בהתאם, המעסיק רשאי לשלם את פיצויי הפיטורים רק לאחר שיוכח בפניו כי העובד התגורר 6 חודשים במקום המגורים שאליו עבר.

אופן תשלום הפיצויים

שימו לב
לעובדים שלא ימלאו טופס 161א יתייחסו כאילו בחרו לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה.
 • בהנחה שהעובדים מושכים את הסכומים (כולם או חלקם) מהביטוח הפנסיוני וכן במקרה שהמעסיק שילם לעובדים סכומים מעבר לאלה שהופרשו לביטוח הפנסיוני, על העובדים לציין במסגרת טופס 161א אם הם מעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה על סכומים אלה.
 • העברת הכספים אל העובדים נעשית באחת משתי הדרכים הבאות:

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובדים

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובדים

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, תשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובדים והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובדים.
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובדים באישור לשחרור הכספים. אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובדים יצטרכו להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית אחרי שיגיעו לגיל פרישה. אם ימשכו אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובדים.
 • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה שמנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, העובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובדים יקבלו אחרי פרישתם לגמלאות וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. אם העובדים לא מושכים את הכספים, הם מצטרפים לכספי החיסכון של הפנסיה.

חישוב פיצויי פיטורים

זכויות נוספות

חשוב לדעת

 • במקרה שחל על העובד ההסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים העובד זכאי לכספי הפיצויים שנצברו בקופת תגמולים, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או כיוצא באלה הן במקרה של התפטרות והן במקרה של פיטורים ללא קשר לנסיבות. במקרה של זכאות לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים המעסיק פטור מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים בגין תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה.
 • עוברים דירה זכאים לזכויות נוספות. למידע נוסף ראו מדריך למעבר דירה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים