עובדים שהתפטרו בעקבות מעבר דירה בנסיבות שיפורטו בהמשך זכאים לפיצויי פיטורים


בנסיבות מסוימות, שיפורטו בהמשך, עובדים שמתפטרים בעקבות מעבר למקום מגורים המרוחק ממקום העבודה זכאים לפיצויי פיטורים.

טיפ
 • המרחקים שמפורטים בתנאי הזכאות מחושבים לפי פרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות הממשלתית.
 • לחישוב מרחקים בין יישובים ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

עובדים ועובדות שהתפטרו ממקום עבודתם בגלל מעבר דירה בכל אחת מהנסיבות הבאות:

 • הם נישאו ועברו ליישוב בישראל שבו גר/ה בן/בת זוגם, אם המרחק בין מקום מגוריהם החדש למקום מגוריהם הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריהם החדש רחוק יותר ממקום עבודתם לעומת מקום מגוריהם הקודם.
דוגמה
 • עובדת התגוררה ועבדה בתל אביב עד נישואיה לאדם שמתגורר ועובד בחיפה.
 • אם היא תבקש להתפטר כדי לעבור להתגורר עם בעלה בחיפה, היא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים כאילו פוטרה, למרות שהתפטרה מעבודתה.
 • אם העובדת ובעלה ירצו לעבור להתגורר יחד בבאר שבע אחרי נישואיהם, העובדת לא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים, כי לא מתקיים התנאי של מעבר למקום מגוריו הנוכחי של בן הזוג (אלא אם המעבר ליישוב אחר נעשה בעקבות מעבר עבודה של בן הזוג, כפי שיפורט בהמשך).
דוגמה
 • עובדת שהתגוררה בקצרין ועבדה בירושלים נישאה לאדם שמתגורר בתל אביב.
 • אם היא תעבור לגור בתל אביב אחרי הנישואים ותתפטר היא לא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים: למרות שתל אביב מרוחקת למעלה מ-40 ק"מ מקצרין, המרחק בין תל אביב למקום עבודתה בירושלים קצר יותר מהמרחק בין מקום מגוריה הקודם (קצרין) למקום העבודה.
שימו לב
הזכות לפיצויי פיטורים לעובדים שהתפטרו עקב מעבר דירה לרגל נישואיהם חלה בהתאמה גם על ידועים בציבור. למידע נוסף ראו פסיקת בית הדין הארצי לעבודה.
 • הם עברו מיישוב שאינו חקלאי ליישוב חקלאי ומתגוררים לפחות 6 חודשים ביישוב החקלאי.
  • יישוב חקלאי מוגדר כקיבוץ, מושב, או יישוב שרוב תושביו הם חקלאים.
 • הם עברו מיישוב שלא נמצא באזור פיתוח ליישוב באזור פיתוח ומתגוררים לפחות 6 חודשים ביישוב שעברו אליו.
  • בנוסף, על העובד להוכיח שהוא התפטר עקב העתקת מקום המגורים וכי המעבר הקשה עליו להמשיך ולעבוד באותו מקום עבודה. אם מדובר במרחק רב בין מקום העבודה למקום מגוריו החדש אין זה סביר לדרוש מעובד להמשיך ולעבוד באותו מקום עבודה. לפסק דין בסוגיה זו לחצו כאן.
  • יישובים באזור פיתוח (לפי התקנות) הם: אופקים, אילת, בית-שאן, בית-שמש, דימונה, חצור, ירוחם, כרמיאל, מגדל-העמק, מדרשת שדה בוקר, מצפה-רמון, מעלות-תרשיחא, נתיבות, נצרת-עילית, ערד, צפת, קרית-גת, קרית-מלאכי, קרית-שמונה, שדרות, שלומי, יקנעם-עלית, עכו, טבריה, עפולה, גילון, עצמון, יודפת, יעד, קורנית, שכניה, מורשת, מנוף, מרכז ספיר, יבנאל, כפר-ורדים, הילה, מתת, אדר, עמקה, חרשים, כמון, מכמנים, ורד הגליל, ארשת, עדי, הררית, פרחי אביב, צורית, טל אל, כליל, קציר, מנחמיה, מטולה, מגדל, רמת ישי, ראש פינה, כנרת (המושבה), כפר תבור, יסוד המעלה, מסד, מצפה נטופה, חיספין, אשחר, הר חלוץ, יובלים, מעלה צביה, רקפת, חורפיש, מצפה הושעיה, גבעת אלה, גבעת אבני, אלון הגליל, אבטליון, שורשים.
 • הם שינו את מקום מגוריהם בעקבות העברה בתפקיד של בן/בת זוגם שמשרת/ת בצבא קבע או במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, כאשר המרחק בין מקום מגוריהם החדש למקום מגוריהם הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריהם החדש רחוק יותר ממקום עבודתם לעומת מקום מגוריהם הקודם.
 • הם עברו להתגורר בהתנחלות או בהיאחזות ומתגוררים באותו מקום לפחות 6 חודשים רצופים.
 • הם הצטרפו לבן/בת זוגם שיוצא/ת לחו"ל לתקופה שעולה על 6 חודשים בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, והמעסיק לא אישר להם חופשה ללא תשלום למשך תקופת השליחות.
 • הם עברו בעקבות גירושים ליישוב בישראל שמרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריהם הקודם ומתגוררים בו לפחות 6 חודשים.
 • הם הצטרפו לבן/בת זוגם שמועסק/ת בשירות המדינה (או בגוף ציבורי אחר שאישרה לעניין זה הממשלה), כאשר היחידה שבה מועסק/ת בן/בת הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריהם הקודם לירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.
 • הם הצטרפו לבן/בת זוגם שעובר/ת למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל שנמצאים לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריהם הקודם, בתנאי שמקום מגוריהם החדש של העובדים רחוק יותר ממקום עבודתם לעומת מקום מגוריהם הקודם והם מתגוררים במקום החדש לפחות 6 חודשים.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדים להודיע למעסיק על ההתפטרות מראש ובכתב בהתאם לפרק הזמן שנקבע בחוק. למידע נוסף ראו הודעה מוקדמת להתפטרות.
 • העובדים צריכים להוכיח כי המעבר ליישוב החדש מקשה עליהם להמשיך לעבוד אצל המעסיק וכי ההתפטרות נעשתה בגלל מעבר הדירה.
 • אפשר להוכיח את שינוי מקום המגורים באמצעות אישור מגורם מוסמך מהיישוב החדש (כגון מזכיר קיבוץ או מושב, כשמדובר במעבר ליישוב חקלאי) או מסמכים שמעידים על כך שהעובדים הם תושבי היישוב החדש.
דוגמה
 • "אישור תושב מקום" שמונפק על ידי העירייה/היישוב ומעיד שהעובד הוא תושב המקום.
 • אישור מהעירייה לתו חניה בתחומי העיר שהונפק לעובד בתור תושב העיר.
 • הסכם שכירות או הסכם מכר שמעיד כי העובד מתגורר ביישוב החדש.
 • אישור תשלום ארנונה שמעיד על מקום המגורים החדש של העובד.
 • אישורים שונים מרשויות המס שמעידים על מקום המגורים החדש של העובד.

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

 • אם לא נדרשים מגורים של 6 חודשים לפחות במקום המגורים החדש:
  • על פיצויי הפיטורים להיות משולמים עם סיום יחסי עובד מעסיק, כלומר ביום האחרון לעבודה או לכל המאוחר בתוך 15 ימים ממועד זה.
  • מהיום ה-16 ועד ליום ה-30 המעסיק מחויב בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.
  • אם המעסיק לא משלם בתוך 30 יום הוא עלול לשאת בפיצויי הלנה.
 • אם נדרשים מגורים של 6 חודשים לפחות במקום המגורים החדש:
  • לצורך הזכאות לפיצויי פיטורים, אין צורך להוכיח מגורים במקום החדש 6 חודשים לפני ההתפטרות, אלא מספיקה הוכחה על המגורים במקום החדש אחרי מועד ההתפטרות ממקום העבודה.
  • בהתאם, המעסיק רשאי לשלם את פיצויי הפיטורים רק אחרי שהעובד/ת הציג/ה לו הוכחה על 6 חודשי מגורים במקום החדש.

אופן תשלום הפיצויים

שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.
 • המעסיק ימלא את חלקים א' וג' של טופס 161 , וימסור אותו לעובד.
 • העובד יכול למלא את חלק ב' של טופס 161 ולהגיש אותו למס הכנסה. בטופס זה העובדים מודיעים על בחירתם באחד מ-3 מסלולים:
  • משיכת הכספים;
  • ייעוד הכספים לרצף קצבה (כלומר לצרף אותם לחיסכון הפנסיוני שלהם ולמשוך אותם רק כקצבה חודשית אחרי פרישתם לגמלאות);
  • ייעוד הכספים לרצף פיצויים (כלומר לשמור אותם לצורך משיכה עתידית יחד עם כספי פיצויים שיתקבלו מהמעסיקים הבאים).
שימו לב
לעובדים שלא ימלאו טופס 161 יתייחסו כאילו בחרו לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה.
 • בהנחה שהעובדים מושכים את הסכומים (כולם או חלקם) מהביטוח הפנסיוני וכן במקרה שהמעסיק שילם לעובדים סכומים מעבר לאלה שהופרשו לביטוח הפנסיוני, על העובדים לציין במסגרת טופס 161 אם הם מעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה על סכומים אלה.
 • העברת הכספים אל העובדים נעשית באחת משתי הדרכים הבאות:

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובדים

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובדים

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, תשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובדים והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובדים.
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובדים באישור לשחרור הכספים. אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובדים יצטרכו להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית אחרי שיגיעו לגיל פרישה. אם ימשכו אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובדים.
 • אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה שמנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, העובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

חישוב פיצויי פיטורים

זכויות נוספות

חשוב לדעת

 • עובדים שחל עליהם ההסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים זכאים לכספי הפיצויים שנצברו בקופת תגמולים, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וכד' במקרה של פיטורים וגם במקרה של התפטרות - ללא קשר לנסיבות. המעסיק שלהם פטור מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים על תוספות שכר שקיבלו במהלך תקופת העבודה.
 • למידע על זכויות נוספות למי שעוברים דירה ראו מדריך למעבר דירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים