ניתן לקבל החזר כספי בגין חיוב יתר בכרטיס הרב-קו
ניתן לקבל החזר גם במקרה של רכישת כרטיס נסיעה לרכבת במכונה שאינה מחזירה עודף


נוסע שחויב בסכום גבוה מהקבוע בגין שימוש בכרטיס הרב-קו בתחבורה ציבורית או שרכש כרטיס לנסיעה ברכבת/ברכבת הקלה במכונה שאינה מחזירה עודף, זכאי לקבל החזר.

מי זכאי?

 • נוסע שמבקש לקבל החזר במקרה של רכישת כרטיס נסיעה במכונה שאינה מחזירה עודף.
 • נוסע שכרטיס הרב-קו שלו חויב בצורה שגויה (חיוב יתר)
דוגמה
 • נוסע שחויב ב"ערך צבור" למרות שעל כרטיס הרב-קו שלו היה מוטען חוזה מסוג "חופשי יומי" או "חופשי חודשי"
 • נוסע שביצע 2 נסיעות מקומיות בטווח של פחות מ-90 דקות וחויב על שתי הנסיעות, למרות שהיה זכאי ל"נסיעת מעבר" בחינם
 • נוסע שהטעין את כרטיס הרב-קו שלו בחוזה נסיעה מסוים, אך החוזה לא נטען על הכרטיס, למרות ששילם עבורו
 • כל מקרה שבו כרטיס הרב-קו חויב במחיר גבוה מהמחיר שבו היה אמור להיות מחויב

תהליך מימוש הזכות

פניות לגבי חישוב שגוי

 • יש לפנות למפעיל התחבורה הציבורית שאצלו בוצע החיוב השגוי.
 • אם מעורבים שני מפעילי תחבורה ציבורית או יותר בביצוע החיוב השגוי, יש לפנות לכל אחד מהמפעילים המעורבים בחיוב השגוי.
 • כאשר בוצעו מספר נסיעות אצל מפעילים שונים אבל רק מפעיל אחד ביצע חיוב שגוי ,יש לפנות אליו בלבד לצורך קבלת ההחזר או הזיכוי.
דוגמה
 • אדם שרכש "חופשי יומי", ונסע באמצעותו באוטובוס וברכבת, וחויב בערך צבור בעת יציאתו בתחנת הרכבת, צריך להגיש את הבקשה להחזר/זיכוי לרכבת ישראל
 • אדם שביצע 2 נסיעות מקומיות תוך פחות מ-90 דקות וכרטיס הרב-קו שלו חויב על שתי הנסיעות, צריך להגיש את הבקשה להחזר/זיכוי אל חברת האוטובוסים שבאמצעותה ביצע את הנסיעה השנייה, מאחר שהחיוב העודף בוצע על ידה.
 • לפי הנהלים של משרד התחבורה, ניתן לקבל זיכוי בגין חיוב שגוי רק אם מדובר באחת מ-7 התנועות האחרונות הרשומות בכרטיס הרב-קו, או על סמך הצגת קבלה מתאימה. אם לא מדובר באחת מ-7 התנועות האחרונות הרשומות בכרטיס הרב-קו או שאין לנוסע קבלה מתאימה, יש לפנות למחלקת פניות הציבור של משרד התחבורה.
טיפ
בפועל ניתן לפנות אל פניות הציבור של מפעיל התחבורה הציבורית הרלוונטי, גם אם החיוב השגוי לא נמצא ב-7 הפעולות האחרונות. במידת הצורך ניתן לפנות אל אחת מעמדות השירות של רב קו ולקבל תדפיס של כל התנועות בכרטיס.
למידע נוסף ראו קבלת פירוט הנסיעות והפעולות שבוצעו בכרטיס רב-קו בתחבורה הציבורית.
 • אם הפנייה תתקבל, יינתן לנוסע זיכוי בערך צבור.

פניות לגבי קבלת החזר במקרה של רכישת כרטיס נסיעה במכונה שאינה מחזירה עודף

 • יש לפנות למפעיל התחבורה הציבורית שבאמצעותו נרכש כרטיס הנסיעה במכונה.
 • אם הפנייה תתקבל, יינתן לנוסע החזר במזומן או בערך צבור, לבחירת הנוסע.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים