דך זה מרכז את זכויותיהם של הנוסעים בנסיעה במונית "בשירות מיוחד" (ספיישל)
למידע על זכויות הנוסעים במוניות שירות ראו פורטל תחבורה ציבורית


חובות הנהג כלפי הנוסע

 • החוק מגדיר את חובותיו של הנהג כלפי הנוסע, שנובעות מהרישיון שקיבל הנהג, ובכלל זה:
  • נהג מונית חייב להפעיל מונה בכל נסיעה. בשעות הלילה ובסופי שבוע וחגים נהוג תעריף מיוחד.
  • בנסיעה בינעירונית הנוסע רשאי לבחור בתחילת הנסיעה בין תשלום לפי מונה או לפי התעריף שנקבע בצו פיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) - למחירון ותעריפי הנסיעה במונית, ראו באתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
  • נהג מונית לא יכול לסרב להסיע נוסעים ומטענם, אלא אם יש לו סיבה סבירה (למשל חשש לביטחונו).
  • נהג מונית חייב להסיע את הנוסע ואת מטענו לכל יעד שיבקש
  • נהג מונית לא יכול להתנות העלאת נוסע למונית בנסיעה ארוכה או במחיר גבוה.
  • נהג מונית לא רשאי לעשן כאשר יש במונית נוסעים.
  • נהג מונית לא יכול לאסוף נוסעים נוספים במהלך הנסיעה, אלא לפי בקשה של מזמין הנסיעה.
  • נהג מונית חייב לכבד את בקשת הנוסע למסלול נסיעה ספציפי.

חגירת חגורות בטיחות במונית

 • הנוסעים מאחור במונית בדרך עירונית פטורים מחגירת חגורה, אך הנוסע מקדימה חייב בחגורה.
 • כל הנוסעים בדרך בין-עירונית חייבים בחגירת חגורה.
 • נהג מונית פטור מחגירת חגורה בדרך עירונית - אם יש עמו נוסעים.
 • אם אין עמו נוסעים בדרך עירונית, או אם הוא נוסע בדרך בין-עירונית - הנהג חייב בחגירת חגורת בטיחות.

נסיעת ילדים במונית

 • ילדים שנוסעים במונית אינם צריכים לנסוע במושבי בטיחות מיוחדים.

נוסעים שהם אנשים עם מוגבלות

דוגמה
נהג מונית אינו יכול להעדיף נוסע שאינו בעל מוגבלות על פני נוסע עם מוגבלות

סירוב להעלות אדם עם מוגבלות למונית

 • נהגי מוניות חייבים לאפשר לאדם עם מוגבלות לעלות למונית.
דוגמה
 • לנהג מונית אסור לסרב להעלות נוסע עיוור ואת כלב הנחייה שלו.
 • לנהג מונית אסור לסרב להעלות נוסע בכיסא גלגלים. על פי הנחיות משרד התחבורה הוא אף חייב לסייע לנוסע בכניסה למונית וביציאה ממנה, וכן בהטענת מטענו של הנוסע ופריקתו.
 • נהג המסרב להעלות למונית נוסע עם מוגבלות, כולל סירוב להעלות אביזרי עזר או כלבי נחייה, עשוי להיות מחויב בפיצויים (לקריאת פסק דין לדוגמה בנושא זה).
 • עם זאת, נהג מונית אינו חייב להתאים את המונית להסעת אדם כשהוא יושב בכיסא גלגלים.

גביית תשלום מיוחד

מונית נגישה

 • חברת מוניות שמפעילה מוניות נגישות לנכים חייבת לשלוח מונית למזמין בתוך חצי שעה.

איסור על אפליה מצד הנהג

דוגמה
בית משפט השלום חייב תחנת מוניות לשלם פיצוים בסך 43,000 ₪ לאדם שהנהג סירב להעלות אותו למונית בשל היותו ערבי. בית המשפט דחה את הטענה כי הנהג חשש שמדובר בנוסע מסוכן, וקבע כי התייחסות אל אדם כמסוכן רק בשל העובדה שהוא מדבר ערבית, אינה הופכת את האפליה למוצדקת. לקריאת פסק הדין ראו כאן.

הגשת תלונה נגד נהג מונית

הגשת תלונה לחברת המוניות

 • נוסע שקיבל שירות לקוי או פוגעני, רשאי להתלונן בפני חברת המוניות, אם יש כזאת.
 • החברה מחויבת לאשר את קבלת התלונה בתוך 7 ימים, ולהודיע בתוך 14 ימים על תוצאות הבדיקה ועל התגובה לתלונה.
 • הנוסע רשאי לעקוב אחר הטיפול בפנייה ולדרוש שהיא תטופל עד לפתרונה.

תלונות למשרד התחבורה

 • אם לא ניתן מענה מספק, ניתן להגיש תלונה לאגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה בנושאים כגון:
  • סירוב להסיע נוסע
  • אי הסעה בדרך הקצרה
  • הפקעת מחיר
  • אי הפעלת מונה
  • התנהגות הנהג
  • שימוש של נהג בשפה לא נאותה
  • אי-הזדהות של הנהג על פי דרישת הנוסע
  • תנאי נסיעה
  • אירועים חריגים, כולל מקרי אלימות פיזית או מילולית או הטרדה אחרת כלפי הנוסעים והרקע להם.
 • למידע נוסף ראו הגשת תלונה למשרד התחבורה על נהג מונית.
 • משרד התחבורה יכול לתבוע את נהג המונית בבית משפט בשל אי-הפעלת מונה. העונש המקסימלי שהחוק קובע במקרה כזה על נהג המונית הוא 3 שנות מאסר או קנס של 226 אלף ₪.

תלונות בגין אפליית נוסע עם מוגבלויות

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים