חיילי מילואים יכולים לבחור להגיע לשירות המילואים ברכב פרטי ולקבל החזר חלקי עבור הוצאות הנסיעה
מי שבוחרים להגיע למקום השירות בתחבורה הציבורית זכאים למימון הנסיעות
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


חיילי מילואים שנוסעים לשירות המילואים ברכב פרטי יכולים לקבל החזר כספי על הוצאות הנסיעה ממקום המגורים למקום השירות וחזרה (כולל נסיעות לחופשות בתקופת המילואים).

 • ההחזר שמשולם הוא חלקי ונקבע בהתאם לתעריפי הנסיעה באזורים השונים בארץ. ראו טבלת תעריפי הנסיעה באתר המילואים של צה"ל.

מי זכאי?

 • מי שבוחרים להגיע לשירות המילואים ברכב פרטי.

תהליך מימוש הזכות

 • בכל פעם שמקבלים צו קריאה חדש ניתן לבחור את דרך ההגעה למקום השירות וחזרה.
 • יש לסמן באזור האישי שבאתר המילואים אחת מבין 3 האפשרויות:
  1. מעוניינים לנסוע ברכב פרטי ולקבל החזר השתתפות בהוצאות הנסיעה שישולם לחשבון הבנק.
  2. מעוניינים לנסוע בתחבורה ציבורית ולקבל מימון לנסיעות.
  3. לא מעוניינים לקבל החזר/מימון עבור ההגעה לשירות המילואים.
 • יש לבצע את הבחירה הסופית (כולל שינוי בחירה שנעשתה לפני כן) עד 4 ימים לפני מועד הזימון שמופיע על הצו.
 • אם מעוניינים לשנות את הבחירה פחות מ-4 ימים לפני מועד הזימון יש לפנות לקצין משא"ן המילואים ביחידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים