הקדמה:

חייל מילואים יכול להגיע למקום שירות המילואים בתחבורה הציבורית (באמצעות שוברי נסיעה) או ברכב פרטי
חייל מילואים הבוחר להגיע ברכב פרטי, זכאי להחזר חלקי עבור הוצאות הנסיעה
למידע נוסף ולטבלת תעריפי הנסיעה, ראו באתר המילואים של צה"ל

חייל מילואים יכול לבחור להגיע למקום שירות המילואים בתחבורה הציבורית (באמצעות שוברי נסיעה), או ברכב פרטי.

 • חייל מילואים הבוחר להגיע לשירות המילואים ברכב פרטי, זכאי להחזר בגין הוצאות הנסיעה ממקום המגורים למקום השירות וחזרה (כולל נסיעות לחופשות בתקופת המילואים).
 • החזר ההוצאות הניתן הוא חלקי, בהתאם לתעריפי הנסיעה לפי אזורים שונים בארץ. ראו פירוט תעריפי הנסיעה באתר המילואים של צה"ל.

מי זכאי?

 • חייל מילואים הבוחר להגיע למקום שירות המילואים ברכב פרטי (ולא בתחבורה הציבורית).

תהליך מימוש הזכות

 • משרד הקישור ביחידה ייצור קשר עם החייל בנושא בחירתו בין קבלת שוברי נסיעה בתחבורה הציבורית או החזר הוצאות נסיעה.
 • מי שיבחר לקבל החזר הוצאות נסיעה, יצטרך להגיש בתום השירות בקשה להחזר הוצאות נסיעה.
 • יש להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ליחידה אליה משתייכים, בצירוף כרטיסי הנסיעה המקוריים כאסמכתא. (מומלץ לשמור את תיעוד פרטי הנסיעות כמו למשל: תאריך, מקום מוצא ויעד).
 • ניתן לקבל את הטופס במשרד השלישות, הקישור או הניהול ביחידה.
 • התשלום יועבר ישירות לחשבון הבנק של החייל ב-1 לחודש שלאחר ביצוע השמ"פ.
 • ניתן לשנות את הבחירה לפני כל תחילת שמ"פ.
 • לטבלת תעריפי הנסיעה, ראו באתר המילואים של צה"ל.
 • לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הקישור ביחידה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות