חייל מילואים שמשרת ביחידה שיש בה סידורי הלנה זכאי לחופשה, לפי מספר ימי השירות הרצופים שלו
במהלך מלחמת חרבות ברזל נקבעה מדיניות מיוחדת בעניין ימי ההתרעננות לחיילי המילואים. למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


שימו לב
ימי חופשה לחיילי מילואים במלחמת חרבות ברזל
במהלך מלחמת חרבות ברזל נקבעה מדיניות מיוחדת בעניין ימי התרעננות לחיילי המילואים. לפירוט ימי ההתרעננות לפי משך השירות ראו אתר המילואים של צה"ל.

חופשות במהלך תקופת שירות מילואים פעיל (שמ"פ) נקבעות לחיילי המילואים לפי ימי השירות שביצעו ברצף.

מי זכאי?

  • חייל מילואים שמבצע שמ"פ של 7 ימים ומעלה ברציפות, ביחידה שיש בה סידורי הלנה.

מי לא זכאי?

  • חייל מילואים שמשוחרר מדי יום ללינה ולמנוחה בביתו לא זכאי לחופשה במהלך השמ"פ.

משך החופשה

מספר ימי שמ"פ רצופים משך החופשה
פחות מ-7 אין זכאות לחופשה
14-7 24 שעות
21-15 48 שעות
22 ומעלה 72 שעות שניתן לפצל לשתי תקופות

חשוב לדעת

  • מפקד היחידה רשאי לאשר במהלך השמ"פ חופשה ארוכה יותר, לבקשת חייל המילואים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים