חיילי מילואים שמגיעים למקום השירות בתחבורה הציבורית זכאים למימון הנסיעות באמצעות כרטיס ה"רב-קו"
מי שבוחרים להגיע למקום השירות ברכב פרטי זכאים להחזר חלקי עבור הוצאות הנסיעה
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

חיילי מילואים זכאים למימון נסיעות בתחבורה הציבורית ממקום מגוריהם למקום ההתייצבות ובחזרה.

 • המימון נעשה באמצעות חוזה מיוחד שיוטען לכרטיס ה"רב-קו" ויאפשר נסיעה חופשית בכל אמצעי התחבורה הציבורית ברחבי הארץ.

מי זכאי?

 • מי שנקראו לשירות מילואים.

תהליך מימוש הזכות

 • בכל פעם שמקבלים צו קריאה חדש ניתן לבחור את דרך ההגעה למקום השירות וחזרה.
 • יש לסמן באזור האישי שבאתר המילואים אחת מבין 3 האפשרויות:
  1. מעוניינים לנסוע ברכב פרטי ולקבל החזר השתתפות בהוצאות הנסיעה שישולם לחשבון הבנק.
  2. מעוניינים לנסוע בתחבורה ציבורית ולקבל מימון לנסיעות.
  3. לא מעוניינים לקבל החזר/מימון עבור ההגעה לשירות המילואים.
 • יש לבצע את הבחירה הסופית (כולל שינוי בחירה שנעשתה לפני כן) עד 4 ימים לפני מועד הזימון שמופיע על הצו.
 • אם מעוניינים לשנות את הבחירה פחות מ-4 ימים לפני מועד הזימון יש לפנות לקצין משא"ן המילואים ביחידה.

טעינת חוזה מילואים בכרטיס ה"רב-קו"

 • לקראת מועד ההתייצבות למילואים (כיומיים לפני כן) ימתין למקבלי הצו ברב-קו אונליין חוזה מיוחד.
 • אחרי שמעדכנים את האזור האישי באתר המילואים ניתן לטעון את החוזה המיוחד באחת מהדרכים:
 • למי שקיבלו זימון ליותר מיום מילואים אחד יחכו הזמנה לנסיעה לזימון, והזמנה לחזרה מהזימון.
 • מי שזכאים ליותר נסיעות יקבלו הזמנות טעינה נוספות.
 • את הטעינה לנסיעה חזרה יש לבצע רק כאשר תאריך הסיום ידוע ומעודכן במערכת המילואים. אין אפשרות לשנות את תאריך החוזה אחרי שטוענים אותו לרב-קו.
 • למידע נוסף ראו אתר רב-קו אונליין.
 • לשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד המילואים בטלפון 1111 שלוחה 4.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים