הקדמה:

חייל מילואים המתגורר במרחק של עד 15 קילומטרים ממקום השירות זכאי להחזר הוצאות נסיעה
  • חייל מילואים המתגורר במרחק של עד 15 קילומטרים ממקום התייצבותו לשירות מילואים, זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
  • ההחזר יהיה בהתאם לתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית.

מי זכאי?

  • חייל שנקרא לשירות מילואים פעיל ומתגורר במרחק הקצר מ-15 קילומטרים ממקום התייצבותו לשירות מילואים.

תהליך מימוש הזכות

  • בתום שירות המילואים, יש להגיש בקשה להחזר הוצאות נסיעה.
  • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ליחידה שאליה משתייכים, בצירוף כרטיסי הנסיעה המקוריים כאסמכתא (מומלץ לשמור את תיעוד פרטי הנסיעות כמו למשל: תאריך, מקום מוצא ויעד).
  • את הטופס ניתן לקבל במשרד השלישות, הקישור או הניהול ביחידה.
  • ההחזר הכספי יופקד ישירות לחשבון הבנק.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים