הקדמה:

תורם איבר זכאי להחזר כספי עבור חופשת החלמה בבית מלון, בתנאי שהחופשה התרחשה במהלך 90 הימים שלאחר ניתוח הוצאת האיבר
ההחזר יינתן עבור 7 ימי שהייה רציפים (7 לילות) לכל היותר
ההחזר לתורם יינתן רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום בפועל
ההחזר הכספי לא יעלה על 535 ש"ח לכל יום שהייה (נכון ל-2018)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


תורם איבר לצורך השתלה בגופו של אדם אחר, זכאי להחזר כספי עבור חופשת החלמה בתנאי שהיא נעשתה במהלך 90 הימים לאחר מועד נטילת האיבר.

 • ההחזר יינתן עבור חופשה בכל אחד מהמקומות הבאים:
  • בית מלון
  • פנסיון
  • בית מרגוע
  • בית אירוח
  • כל מקום שבו מספקים או מציעים לספק בתמורה שירותי לינה ל-9 אנשים או יותר בעת ובעונה אחת
 • ההחזר הכספי יינתן לכל היותר עבור 7 ימים (7 לילות) רצופים ולא יותר מ-535 ש"ח לכל יום שהייה (נכון ל-2018).

מי זכאי?

 • אדם שתרם איבר בחייו לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, ומתקיימים שלושת התנאים הבאים:
 1. התורם שילם את ההוצאות לא לפני 2008;
 2. הנתרם הוא תושב ישראל;
 3. בידי התורם תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות, המעידה כי תרם איבר לשם ריפוי של אדם אחר.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת ההחזר, יש להגיש בקשה בתוך 12 חודשים מהיום שהכספים שולמו בפועל על-ידי התורם (ההחזר יינתן רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום).
 • את הבקשה ניתן למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 67442.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות, לאחר שמולאו בו הפרטים הרלוונטיים, כולל כל הנספחים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של מגיש הבקשה בלבד, ולצרף המחאה מסומנת ומבוטלת או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • חובה לחתום על טופס הבקשה.
 • יש לצרף לבקשה קבלות מקוריות (או העתק נאמן למקור) על שם התורם, המעידות על ביצוע התשלום בפועל.
 • בקבלות יצויינו תאריכי החופשה הרציפים ותעריף השהייה ליום.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:
  • טלפון: 03-6061742 בימים א'-ה', בין השעות 13:00-09:00.
  • דוא"ל: osnat.yunayev@moh.health.gov.il.
  • כתובת: רחוב נח מוזס 15 ת"א (הגעה בתיאום מראש בלבד).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.