הקדמה:

תורם איבר זכאי להחזר כספי עבור חופשת החלמה בבית מלון, בתנאי שהחופשה התרחשה במהלך 90 הימים שלאחר ניתוח הוצאת האיבר
ההחזר יינתן עבור 7 ימי שהייה רציפים (7 לילות) לכל היותר
ההחזר לתורם יינתן רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום בפועל
ההחזר הכספי לא יעלה על 545 ש"ח לכל יום שהייה (נכון לינואר 2020)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


תורם איבר לצורך השתלה בגופו של אדם אחר, זכאי להחזר כספי עבור חופשת החלמה בתנאי שהיא נעשתה במהלך 90 הימים לאחר מועד נטילת האיבר.

 • ההחזר יינתן עבור חופשה בכל אחד מהמקומות הבאים:
  • בית מלון
  • פנסיון
  • בית מרגוע
  • בית אירוח
  • כל מקום שבו מספקים או מציעים לספק בתמורה שירותי לינה ל-9 אנשים או יותר בעת ובעונה אחת
 • ההחזר הכספי יינתן לכל היותר עבור 7 ימים (7 לילות) רצופים ולא יותר מ-545 ש"ח לכל יום שהייה (נכון לינואר 2020).

מי זכאי?

 • אדם שתרם איבר בחייו לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, ומתקיימים שלושת התנאים הבאים:
 1. התורם שילם את ההוצאות לא לפני 2008;
 2. הנתרם הוא תושב ישראל;
 3. בידי התורם תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות, המעידה כי תרם איבר לשם ריפוי של אדם אחר.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת ההחזר, יש להגיש בקשה בתוך 12 חודשים מהיום שהכספים שולמו בפועל על-ידי התורם (ההחזר יינתן רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום).
 • את הבקשה ניתן למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 67442.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות, לאחר שמולאו בו הפרטים הרלוונטיים, כולל כל הנספחים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של מגיש הבקשה בלבד, ולצרף המחאה מסומנת ומבוטלת או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • חובה לחתום על טופס הבקשה.
 • יש לצרף לבקשה קבלות מקוריות (או העתק נאמן למקור) על שם התורם, המעידות על ביצוע התשלום בפועל.
 • בקבלות יצויינו תאריכי החופשה הרציפים ותעריף השהייה ליום.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:
  • טלפון: 03-6061742 בימים א'-ה', בין השעות 13:00-09:00.
  • דוא"ל: osnat.yunayev@moh.health.gov.il.
  • כתובת: רחוב נח מוזס 15 ת"א (הגעה בתיאום מראש בלבד).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.